Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Sundhedsministeren: Ordination kan ikke kun baseres på objektive kriterier

Lægerne er nødt til at forholde sig til andet end objektive kriterier, når de ordinerer, mener sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V), som afviser forslag fra Danske Patienter.

Organisationen foreslår at ændre forsøgsordningen med medicinsk cannabis, så lægerne ikke skal ordinere naturlægemidlet, men blot udfylde en attest på, at patienten lever op til kriterierne i ordningen.

På den måde får lægen ansvar for erklæringen og informationen til patienten, men ikke for, om medicinsk cannabis er et virksomt lægemiddel.

Forslaget skal løse det problem, at en stor del af de læger, der skal udskrive naturmedicinen, ikke vil være med, fordi effekt og bivirkninger af medicinsk cannabis ikke er videnskabeligt dokumenteret. Lægernes modstand har vakt frustration hos de grupper af kroniske patienter med hidtil ubehandlelige smerter eller spasmer, som har deponeret et stort håb i muligheden for at få lovlig adgang til medicinsk cannabis, og sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) har foreløbig opfordret patienter til at skifte til en læge, der gerne vil udskrive medicinsk cannabis, hvis deres egen ikke vil.

Ministeren finder det positivt, at patientforeningen kommer med konstruktive forslag og bakker op om forsøgsordningen, men forslaget om en erklæring baseret på skarpe kriterier dur ikke, for ordinationen kan ikke baseres udelukkende på objektive kriterier, siger sundhedsministeren.

”Lægerne lader smertepatienterne i stikken, hvis de af princip afviser at udskrive medicinsk cannabis. Mange patienter har gavn af medicinsk cannabis, og vejledningen giver et godt arbejdsgrundlag for lægerne. Alle patienter er forskellige og har forskellige behov og forudsætninger for at få nytte af produkterne. Derfor kan man heller ikke lave en ordination udelukkende baseret på objektive kriterier, sådan som Danske Patienter foreslår. Der skal laves et individuelt skøn i hvert enkelt tilfælde,” siger Ellen Trane Nørby, som glæder sig over, at der findes læger, som er villige til at deltage i forsøget.

”Heldigvis er der læger på Rigshospitalet og Aarhus Universitetshospital og andre steder i landet, som er interesseret i at gå mere videnskabeligt og nysgerrigt ind i ordningen med medicinsk cannabis,” siger Ellen Trane Nørby.

 

FORSIDEN LIGE NU

Danske forskere videreudvikler ultrapræcis MR-scanningsteknologi

16. marts 2018 Diagnostik Signe Juul Kraft
En ny, ultrapræcis metode til brug ved MR-scanning af blandt andet kræftpatienter vil blive både billigere og nemmere, hvis det med et nyt projekt fra DTU Elektro lykkes at skabe en såkaldt SPIN BANK.

Nationalt netværk skal sætte fokus på fælles beslutningstagning

16. marts 2018 Samfund Signe Juul Kraft
Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC) har givet 140.000 kr. til at starte et nyt nationalt netværk for såkaldt ’shared decision making’ (fælles beslutningstagning) inden for strålebehandling af brystkræft.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift