Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Gæt lige hvilken kriger, der fik årets onkologipris

DSKO: Lad os tage prisoverrækkelsen fra DSKO's årsmøde på Nyborg Strand bagfra.  Derfor spoler vi tilbage til slutningen, og der præsenterede prismodtageren i et auditorium fyldt med onkologer en youtube video af den irske pop-gruppe The Scripts, som leverede sin fem år gamle ørehænger Hall of Fame. 

Det var så afgjort første gang at onkologerne fik lov at rocke kl. 14.30 på andendagen af et årsmøde.

Men sådan syntes årets prismodtager altså at det skulle være, og det siger faktisk meget om netop årets prismodtager, som på alle måder er en blomstrende personlighed med stort overskud, og som gerne deler ud af det.

Til gengæld siger musikken intet om prismodtagerens alder - den tilsiger ikke, at musikken skulle leveres af moderne popband, men snarere af de store britiske grupper fra 60'erne. Årets prismodtager blev nemlig kandidat i 1980.

Umiddelbart inden der blev tændt for musikken på årsmødet, kunne prismodtageren præsentere slide på slide om fremgange for det sygdomsområde, som modtageren har kunnet præge i tæt på 40 år, og i lange perioder har været en af de vigtigste læger til at drive forbedringerne, ikke mindst i de relevante organisationer, komiteer og grupper.

Nu er tiden kommet til at lægge et spor ind i denne gætteleg. Der er tale om en kvinde, en af de mest farverige på sit område, sjov og humoristisk, men sandelig også en dame med stor bestemthed og masser af vilje.

Mens der spoles baglæns i denne karriere støder man på det ene behandlingsfremskridt efter det andet, men et af de mest afgørende spillede prismodtageren en afgørende rolle i som en af krigerne der skulle lægge en rabiat og direkte ubehagelig modstand ned.

Derfor er det nødvendigt at lægge endnu et spor ud i gættelegen. Prismodtageren beskæftiger sig med brystkræft, og den krig hun engagerede sig i var mammagrafiscreeningen, som blev rullet ud i Danmark i 2007-08. Dengang var prismodtageren øverst på barrikaderne, og hun stod overfor en modstandere, som ikke skyede nogen midler for at forhindre dette screeningsprogram i at blive en realitet. Modstanden anførtes af Peter Gøtzsche.

Men denne dag i Nyborg kunne regnestykket gøres op, og dokumentationen viser, at Peter Gøtzsche og screeningsmodstanderne er sat komplet til vægs. Screeningsprogrammet har i den grad givet  danske kvinder fremgange.

Prismodtageren har været involveret i brystkræftområdet siden introduktionen af brystbevarende kirurgi og hun har fulgt udviklingen på strålingsområdet og den hastige udvikling af kemokure helt frem til de aktuelle behandlinger. 

Dermed når vi frem til hvem, der faktisk fik onkologiprisen - og som derfor blev optaget i onkologernes Hall of Fame.

Idag er hun professor. SDU

Hendes H-index er 39, og hun har 150 videnskabelige artikler på samvittigheden

I hendes tid er prævalensen af brystkræft steget fra 8600 til over 22.000 ikke mindst på grund af kræftoverlevelsen.

10 års overlevelsen er i samme periode steget til over 72 procent, mere end fordobling.

Og navnet:

Marianne Ewertz.

Selvfølgelig.

Ikke sandt.

Nyt projekt vil øge overlevelsen ved bugspytkirtelkræft fra otte til 50 procent

Et nyt forskningsprojekt vil udvikle en række unikke teknologier, som tidligt kan diagnosticere bugspytkirtelkræft. Målet er at øge overlevelseschancen fra otte til 50 procent.

Tarmkræftpatienter har samme ændringer i tarmbakterier på tværs af landegrænser og kost

Patienter med tarmkræft har de samme konsistente ændringer i deres tarmbakterier på tværs af kontinenter, kulturer og kost. Det viser et nyt, internationalt studie, der har haft deltagelse af forskere fra Københavns Universitet.

Patientforening enig i medicinrådets afvisning af Lynparza

Medicinrådet anbefaler ikke Lynparza (olaparib) som mulig standardbehandling til patienter uden BRCA1/2-mutation og med platinsensitiv, recidiverende high-grade epitelialt karcinom i æggestokkene, æggelederne eller primær kræft i bughinden og respons på platinbaseret kemoterapi.

Medicinrådet anbefaler kun Keytruda til nogle NSCLC-patienter

Medicinrådet anbefaler kun Keytruda (pembrolizumab) i kombination med platinbaseret kemoterapi som mulig standardbehandling i første linje til de patienter med ikke-planocellulær ikke-småcellet lungekræft (NSCLC), som har et PD-L1-udtryk på mellem en og 49 procent.

Tagrisso anbefales som førstelinjebehandling af uhelbredelig lungekræft

Medicinrådet anbefaler Tagrisso (osimertinib) som mulig standardbehandling i første linje til patienter med uhelbredelig ikke-småcellet lungekræft (NSCLC) med aktiverende EGFR-mutation.

Grønt lys til dansk standardbehandling med Lenvima mod leverkræft

Medicinrådet har besluttet at anbefale Lenvima (lenvatinib) som mulig standardbehandling til voksne patienter med fremskreden eller ikke-resektabelt hepatocellulært karcinom (HCC), som ikke tidligere har fået systemisk behandling.

21 har indberettet bivirkninger ved medicinsk cannabis

Lægemiddelstyrelsen har i 2018 modtaget i alt 21 indberetninger om formodede bivirkninger i det første år med forsøgsordningen med medicinsk cannabis.

Kultur

  Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

  MS Tidsskrift

  Diagnostisk Tidsskrift

  Redaktion

  Redaktion

  Chefredaktører

  Kristian Lund
  kristian@medicinsketidsskrifter.dk

  Nina Vedel-Petersen
  nina@medicinsketidsskrifter.dk

  Redaktionschef

  Helle Torpegaard
  helle@medicinsketidsskrifter.dk

  Research

  Birgitte Gether
  Jan Fuhs (automatiseret research)

  Webmaster

  Tilknyttede journalister

  Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
  Berit Andersen – hjerte-kar, psykiatri, sundhedspolitik 
  Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik 
  Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt 
  Lea Landsted - kultur, sundhedspolitik 
  Jette Marinus - respiratorisk
  Mathilde Louise Stenild - diabetes, reumatologi, sundhedspolitik 
  Grit Blok - dermatologi 
  Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Maibrit Jürs - reumatologi 
  Pernille Marrot – Propatienter.dk, osteoporose, diabetes 
  Maiken Skeem – hjertekar, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Birgitte Rask Sønderborg – generelt, sundhedspolitik
  Annette Lausten - gastroenterologi
  Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik

  Om os

  Om os

  Annoncer

  Jobannoncer

  Persondatapolitik

  Kontaktinfo

  Abonnement
  birgitte@medicinsketidsskrifter.dk

  Mail redaktionen

  Medicinske Tidsskrifters medier

  www.medicinsketidsskrifter.dk
  www.onkologisktidsskrift.dk
  www.sundhedspolitisktidsskrift.dk
  www.propatienter.dk
  www.medicinsktidsskrift.dk
  www.haematologisktidsskrift.dk
  www.mstidsskrift.dk
  www.diagnostisktidsskrift.dk