Når Magnus Heunicke siger vores - så mener han regeringens

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Steen Werner Hansen stopper på Herlev og Gentofte Hospital

Til april i år forlader Steen Werner Hansen stillingen som lægefaglig vicedirektør på Herlev og Gentofte Hospital, men han fortsætter på posten som formand for Medicinrådet.

Fratrædelsen er ikke et udtryk for, at Steen Werner Hansen er træt af vicedirektørposten, eller at han er blevet bedt om at gå. Det er ganske simpelt et spørgsmål om, at hans kontrakt med Herlev og Gentofte Hospital udløber til næste år, og han har valgt ikke at takke ja til tilbuddet om forlængelse.

»Jeg har valgt, at den sidste del af mit arbejdsliv skal dedikeres til arbejdet i Medicinrådet. Vi er to formænd, der arbejder rigtig godt sammen, men det er ikke nogen hemmelighed, at vi har rigtig travlt – og der bliver efter alt at dømme ikke mindre travlt i årene, der kommer,« siger Steen Werner Hansen.

Steen Werner Hansen er i dag 68 år, og han har – når kontrakten udløber – været lægefaglig vicedirektør på Herlev og Gentofte Hospital i ni år. Det har været ni gode, spændende og lærerige år, men nu er tiden inde til at takke af.

»Jeg er jo ikke helt ung længere, så jeg synes, at det var på tide at sige stop. Jeg er blevet opfordret af flere fra direktionen til at blive, men jeg har truffet min beslutning. Og det hviler jeg i,« siger Steen Werner Hansen.

Ifølge det kontraktlige forhold fratræder Steen Werner Hansen stillingen som vicedirektør til april i år.

Steen Werner Hansen understreger, at udmeldingen om hans fratrædelse ikke må forstås som, at han fra nu af og frem mod april trapper ned på mængden af arbejdsopgaver.

»Jeg fortsætter i samme kadence på hospitalet, indtil min aftager er fundet og er tiltrådt,« siger han.

Kortere strålingsforløb har måske bedre effekt mod blærekræft

Færre strålebehandlinger med lidt højere dosis ved hver behandling er mindst ligeså effektivt mod blærekræft, hvor sygdommen har spredt sig til det omkringliggende muskelvæv, som behandling med standardstråleterapi.

Registerstudie ser på sammenhænge mellem brystkræft og type 2-diabetes

Forskere fra Aarhus og Odense skal undersøge mulige sammenhænge mellem brystkræft og type 2-diabetes både før og efter en kræftdiagnose.

PADVEC demonstrerer OS-fordele ved fremskreden blærekræft

Antistof-lægemiddelkonjugatet PADVEC (enfortumab vedotin-ejfv) forbedrer den samlede overlevelse (OS) og den progressionsfri overlevelse (PFS) signifikant for patienter med tidligere behandlet lokal-avanceret eller metastatisk urotelkræft sammenlignet med kemoterapi.

Libtayo forbedrer OS betydeligt ved NSCLC med højt PD-L1-udtryk

Immunterapien Libtayo (cemiplimab) i førstelinje viser markant effekt som monoterapi til behandling af patienter med ikke-småcellet lungekræft (NSCLC) med et PD-L1-udtryk over 50 procent. Behandlingen reducerer risikoen for død med 43 procent. 

FDA godkender middel til behandling af kemo-bivirkninger

De amerikanske fødevare- og lægemiddelmyndigheder FDA har godkendt Cosela (trilaciclib) til forebyggelse af knoglemarvssuppression hos patienter med fremskreden småcellet lungekræft (SCLC), som er i behandling med kemoterapi.

Tukysa godkendt i EU mod metastatisk HER2-positiv brystkræft

Tyrosinkinasehæmmeren Tukysa (tucatinib) i kombination med trastuzumab og capecitabine har fået markedsføringstilladelse i EU som behandling til patienter med lokal-avanceret eller metastatisk HER2-positiv brystkræft, der tidligere har modtaget mindst to behandlingsregimer.

Danske forskere tættere på at kunne forudsige kræftspredning

Et protein kaldet netrin-4 ser ud til at være afgørende for basalmembranens opbygning, hvilket har betydning for, hvor let kræft kan sprede sig gennem blodbanen, indikerer nyt dansk studie af mus. 

Kultur

  Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

  MS Tidsskrift

  Diagnostisk Tidsskrift

  Redaktion

  Redaktion

  Webmaster

  Journalister

  • Anne Mette Steen-Andersen - videnskabelig redaktør
   Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
   Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik
   Sybille Hildebrandt - alm. praksis, sundhedspolitik

   Tilknyttede journalister

   Berit Andersen – psykiatri, sundhedspolitik
   Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt
   Jette Marinus - respiratorisk
   Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik
   Maiken Skeem – hjertekar, sundhedsteknologi, sundhedspolitik
   Annette Lausten - gastroenterologi
   Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik
   Bo Karl Christensen, diabetes, onkologi
   Mads Moltsen - gastroenterologi, onkologi
   Ebbe Fischer - allround

  Om os