Jøsses, de virker altså, de nye lægemidler

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

SKA og Onkologisk Tidsskrift lancerer virtuelt Post-ESMO

Efter en succesrig serie af Post-ASCO webinarer i juni har SKA (Sammenslutningen af Kræftafdelinger i Østdanmark) og Onkologisk Tidsskrift besluttet at videreføre konceptet til efterårets ESMO-kongres, der akkurat som ASCO bliver virtuelt på grund af risikoen for coronasmitte. 

Læs mere ...

Post-AACR Symposium

For første gang præsenteres de vigtigste nyheder fra AACR Annual Meeting på dansk grund. På denne internationale videnskabelige kongres præsenteres morgendagens forskningsresultater og fremtidens kræftmedicin.

Læs mere ...

Blodtryksmedicin koblet til nedsat risiko for tarmkræft

Blodtrykssænkende lægemidler som ACE-hæmmere kobles til lavere risiko for at udvikle tyktarms- og endetarmskræft i stort observationelt studie.

Enhertu i hastig evaluering mod metastatisk HER2-positiv brystkræft

Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) har netop givet tilladelse til hastig evaluering af Enhertu (trastuzumab deruxtecan) som monoterapi mod metastatisk eller inoperabel HER2-positiv brystkræft.

Lynparza EU-godkendt mod særllig kræft i bugspytkirtlen

Lynparza (olaparib) er godkendt i EU for patienter med kimlinje BRCA-muteret (gBRCAm) metastatisk kræft i bugspytkirtlen.

Japan godkender Tabrecta mod avanceret ikke-småcellet lungekræft med mange mutationer

MET-hæmmeren Tabrecta (capmatinib) er nu også godkendt i Japan som førstelinjebehandling mod avanceret eller tilbagevendende ikke-småcellet lungekræft med mange mutationer (METex14).

Ældre med BRCA-muteret bugspytkirtelkræft har også gavn af Lynparza

Ældre patienter med BRCA-muteret, metastatisk bugspytkirtelkræft opnår samme gode effekt med samme sikkerhedsprofil som hos yngre patienter, ved behandling med Lynparza (olaparib), viser en lille undergruppe-analyse af resultater fra fase III-studiet POLO.

Pembrolizumab anbefales mod metastatisk hoved-halskræft

Medicinrådet anbefaler pembrolizumab som førstelinje systemisk palliativ behandling til patienter med recidiverende eller metastatisk planocellulær hoved-halskræft, hvis tumorer udtrykker PD-L1 med CPS ≥ 1. 

Formand: Vi skal måske flytte efteruddannelse til DSKO's regi

De kappede bånd til industrien har haft konsekvenser for de danske kræftlægers adgang til efteruddannelse. Nu henhører al efteruddannelse under regionerne men bliver i stigende grad den enkelte kræftlæges ansvar.

Kultur

  Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

  MS Tidsskrift

  Diagnostisk Tidsskrift

  Redaktion

  Redaktion

  Webmaster

  Tilknyttede journalister

  • Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
   Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik

   Tilknyttede journalister

   Berit Andersen – psykiatri, sundhedspolitik
   Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt
   Jette Marinus - respiratorisk
   Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik
   Maiken Skeem – hjertekar, sundhedsteknologi, sundhedspolitik
   Annette Lausten - gastroenterologi
   Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik
   Bo Karl Christensen, diabetes, onkologi
   Mads Moltsen - gastroenterologi, onkologi
   Ebbe Fischer - allround

  Om os