For meget Go'morgen-TV - for lidt sundhed, Heunicke

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Post-AACR Symposium

For første gang præsenteres de vigtigste nyheder fra AACR Annual Meeting på dansk grund. På denne internationale videnskabelige kongres præsenteres morgendagens forskningsresultater og fremtidens kræftmedicin.

Med udgangspunkt i årsmødet hos American Association Cancer Research (AACR) 24.-29. april i San Diego afholder SKA og Onkologisk Tidsskrift i samarbejde et symposium, hvor de vigtigste forskningsnyheder fra kongressen præsenteres og drøftes af klinikere.

Det første Post-AACR Symposium finder sted i Mærsk Tårnet, den 15 etager høje tilbygning til Københavns Universitets sundhedsvidenskabelige fakultets Panum-bygning på Nørrebro i København.

Prisen er 3.500 kr. men kurset er gratis for sundhedsprofessionelle, så vi råder til hurtig tilmelding.

Du kan se programmet her

Lovende aktivitet ved kombinationsbehandling mod livmoderkræft

Proteinkinasehæmmeren Lenvima (lenvatinib) plus PD-1-hæmmeren Keytruda (pembrolizumab) viser i et fase Ib/II-studie lovende antitumoraktivitet hos patienter med avanceret kræft i livmoderen, der har oplevet sygdomsprogression efter forudgående systemisk behandling.

Overlevelsesgevinst ved Imfinzi-kemo-kombination bekræftes

Førstelinjebehandling med PD-L1-hæmmeren Imfinzi (durvalumab) i kombination med standardkemoterapi bekræfter i den endelige analyse af fase III-studiet CASPIAN en vedvarende, klinisk meningsfuld overlevelsesgevinst (OS) for patienter med udbredt småcellet lungecancer (ES-SCLC).

Tumordeposits kan forudsige sygdomsfri overlevelse ved tarmkræft

Tilstedeværelsen af ​​såkaldte tumordeposits (TD'er) er en uafhængig prognostisk faktor for sygdomsfri overlevelse hos patienter med fase III tyktarmskræft.

Immunterapistof øger ikke overlevelsen ved metastatisk blærekræft

PD-L1-hæmmeren Imfinzi (durvalumab) forbedrer ikke overlevelsen sammenlignet med standardbehandling for patienter med metastatisk blærekræft, hvis tumorer har et højt PD-L1-udtryk.

Stor misforståelse om Medicinrådets metoder skaber mistillid

Et eller andet sted er kommunikationen bristet, for politikere, patientforeninger og medier har misforstået Medicinrådets metodeændring i januar 2019.

Adjuverende kemoterapi mindsker tilbagefald ved sjælden nyrekræft

Adjuverende kemoterapi kan halvere risikoen for tilbagefald af kræft i urinrøret og nyrebækkenet.

Tarmbakterier forbedrer effekten af immunterapi hos mus

Amerikanske forskere har opdaget, at bakterier, der normalt lever i tarmen, kan ophobes i tumorer og forbedre effektiviteten af ​​CD47-immunterapi hos mus.

Kultur

  Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

  MS Tidsskrift

  Diagnostisk Tidsskrift

  Redaktion

  Redaktion

  Webmaster

  Tilknyttede journalister

  • Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
   Berit Andersen – hjerte-kar, psykiatri, sundhedspolitik 
   Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik 
   Birgit Brunsted - onkologi, hjertekar, generelt 
   Bo Karl Christensen - diabetes, generelt
   Jette Marinus - respiratorisk
   Grit Blok - dermatologi 
   Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
   Ebbe Fisher - generelt 
   Mads Moltsen - gastroenterologi
   Pernille Marrot – Propatienter.dk, osteoporose, diabetes 
   Maiken Skeem – hjertekar, reumatologi, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
   Annette Lausten - gastroenterologi
   Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik

  Om os