Jøsses, de virker altså, de nye lægemidler

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

SKA og Onkologisk Tidsskrift lancerer virtuelt Post-ESMO

Efter en succesrig serie af Post-ASCO webinarer i juni har SKA (Sammenslutningen af Kræftafdelinger i Østdanmark) og Onkologisk Tidsskrift besluttet at videreføre konceptet til efterårets ESMO-kongres, der akkurat som ASCO bliver virtuelt på grund af risikoen for coronasmitte. 

Post-ESMO webinarerne finder sted i oktober, og de kan via links følges af alle læger og andre sundhedsprofessionelle. Formålet er at præsentere de vigtigste nyheder på ESMO for de danske kræftafdelinger. 

Webinarerne handler denne gang om lungekræft, brystkræft, tarmkræft, æggestokkræft, hoved-hals-kræft, malignt melanom, prostatakræft og andre urologiske kræftformer. Arrangørerne vil også overveje, om der er grundlag for at dedikere et helt webinar til eksempelvis CAR T-celleterapi eller andre nye, lovende behandlingsmodaliteter på tværs af diagnoser områderne. 

Overlæge Benny Vittrup fra Herlev Hospital og Jim Stenfatt Larsen fra Sjællands Universitetshospital er tilknyttet som kursusledere. Nynne Bjerre Christensen, journalist kendt fra DR Deadline, er journalistisk moderator på webinarerne.

Arrangørerne ønsker at fremme den multidisciplinære dialog mellem specialerne omkring kræftpatienterne. Derfor vil Post-ESMO webinarerne forsøge at medtænke eksempelvis kirurger, patologer og medicinere i de faglige programmer. 

"Det virtuelle kursusformat har vist sig at være uhyre effektiv efteruddannelse, og det er blevet modtaget med stor tilfredshed af lægerne og også de kræftsygeplejersker, som har fulgt med. Vi har haft flere end 100 tilmeldte deltagere til hver Post-ASCO-webinar. Og et enkelt webinar, lungesessionen, havde  tilmed 150 tilmeldte deltagere," siger Kristian Lund, chefredaktør, Onkologisk Tidsskrift.

"Også oplægsholderne har været glade for formatet og rækkevidden. Det er selvfølgelig udfordrende at der er kortere tid til oplæggene, men det har vist sig at fungere. Nu håber vi at kunne gentage succesen fra ASCO med ESMO-projektet," siger Kristian Lund.

Enhertu i hastig evaluering mod metastatisk HER2-positiv brystkræft

Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) har netop givet tilladelse til hastig evaluering af Enhertu (trastuzumab deruxtecan) som monoterapi mod metastatisk eller inoperabel HER2-positiv brystkræft.

Ældre med BRCA-muteret bugspytkirtelkræft har også gavn af Lynparza

Ældre patienter med BRCA-muteret, metastatisk bugspytkirtelkræft opnår samme gode effekt med samme sikkerhedsprofil som hos yngre patienter, ved behandling med Lynparza (olaparib), viser en lille undergruppe-analyse af resultater fra fase III-studiet POLO.

Pembrolizumab anbefales mod metastatisk hoved-halskræft

Medicinrådet anbefaler pembrolizumab som førstelinje systemisk palliativ behandling til patienter med recidiverende eller metastatisk planocellulær hoved-halskræft, hvis tumorer udtrykker PD-L1 med CPS ≥ 1. 

Formand: Vi skal måske flytte efteruddannelse til DSKO's regi

De kappede bånd til industrien har haft konsekvenser for de danske kræftlægers adgang til efteruddannelse. Nu henhører al efteruddannelse under regionerne men bliver i stigende grad den enkelte kræftlæges ansvar.

Lynparza EU-godkendt mod særllig kræft i bugspytkirtlen

Lynparza (olaparib) er godkendt i EU for patienter med kimlinje BRCA-muteret (gBRCAm) metastatisk kræft i bugspytkirtlen.

Japan godkender Tabrecta mod avanceret ikke-småcellet lungekræft med mange mutationer

MET-hæmmeren Tabrecta (capmatinib) er nu også godkendt i Japan som førstelinjebehandling mod avanceret eller tilbagevendende ikke-småcellet lungekræft med mange mutationer (METex14).

Aalborg Universitetshospital indfører personaliseret kræftbehandling

Når kræftpatienter i Region Nordjylland ikke har tilstrækkelig effekt af standardbehandlingen, kan de nu få tilbudt en omfattende tumor-genanalyse ved Aalborg Universitetshospital, hvorefter der vil mulighed for en ekstraordinær personaliseret behandling for en del af patienterne.

Kultur

  Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

  MS Tidsskrift

  Diagnostisk Tidsskrift

  Redaktion

  Redaktion

  Webmaster

  Tilknyttede journalister

  • Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
   Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik

   Tilknyttede journalister

   Berit Andersen – psykiatri, sundhedspolitik
   Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt
   Jette Marinus - respiratorisk
   Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik
   Maiken Skeem – hjertekar, sundhedsteknologi, sundhedspolitik
   Annette Lausten - gastroenterologi
   Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik
   Bo Karl Christensen, diabetes, onkologi
   Mads Moltsen - gastroenterologi, onkologi
   Ebbe Fischer - allround

  Om os