Steen Werner fortjener et rap over nallerne

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

SKA og Onkologisk Tidsskrift lancerer virtuelt Post-ESMO

Efter en succesrig serie af Post-ASCO webinarer i juni har SKA (Sammenslutningen af Kræftafdelinger i Østdanmark) og Onkologisk Tidsskrift besluttet at videreføre konceptet til efterårets ESMO-kongres, der akkurat som ASCO bliver virtuelt på grund af risikoen for coronasmitte. 

Post-ESMO webinarerne finder sted i oktober, og de kan via links følges af alle læger og andre sundhedsprofessionelle. Formålet er at præsentere de vigtigste nyheder på ESMO for de danske kræftafdelinger. 

Webinarerne handler denne gang om lungekræft, brystkræft, tarmkræft, æggestokkræft, hoved-hals-kræft, malignt melanom, prostatakræft og andre urologiske kræftformer. Arrangørerne vil også overveje, om der er grundlag for at dedikere et helt webinar til eksempelvis CAR T-celleterapi eller andre nye, lovende behandlingsmodaliteter på tværs af diagnoser områderne. 

Overlæge Benny Vittrup fra Herlev Hospital og Jim Stenfatt Larsen fra Sjællands Universitetshospital er tilknyttet som kursusledere. Nynne Bjerre Christensen, journalist kendt fra DR Deadline, er journalistisk moderator på webinarerne.

Arrangørerne ønsker at fremme den multidisciplinære dialog mellem specialerne omkring kræftpatienterne. Derfor vil Post-ESMO webinarerne forsøge at medtænke eksempelvis kirurger, patologer og medicinere i de faglige programmer. 

"Det virtuelle kursusformat har vist sig at være uhyre effektiv efteruddannelse, og det er blevet modtaget med stor tilfredshed af lægerne og også de kræftsygeplejersker, som har fulgt med. Vi har haft flere end 100 tilmeldte deltagere til hver Post-ASCO-webinar. Og et enkelt webinar, lungesessionen, havde  tilmed 150 tilmeldte deltagere," siger Kristian Lund, chefredaktør, Onkologisk Tidsskrift.

"Også oplægsholderne har været glade for formatet og rækkevidden. Det er selvfølgelig udfordrende at der er kortere tid til oplæggene, men det har vist sig at fungere. Nu håber vi at kunne gentage succesen fra ASCO med ESMO-projektet," siger Kristian Lund.

IL6-markør kan optimere beslutningsproces ved galdevejskræft

Galdevejskræft er en sjælden men ofte aggressiv sygdom med begrænsede behandlingsmuligheder. Nu har danske forskere opdaget en ny biomarkør, som mere sikkert kan forudsige patienternes sygdomsforløb og dermed optimere den kliniske beslutningsproces for den enkelte patient.

Triple-blokade viser høje responsrater mod metastatisk melanom

Patienter med inoperabel og/eller metastatisk melanom opnår høje responsrater ved behandling med et nyt triple-behandlingsregime. Den høje respons på behandlingen er korreleret til specifikke biomarkører.

Studie skal afdække effekt af PRO hos HNSCC-patienter i strålebehandling

Forskning i PRO (Patient Reported Outcomes) er udbredt inden for den medicinske kræftbehandling. Nu skal et nyt studie afdække effekten af PRO blandt patienter med hoved-halskræft i strålebehandling. Håbet er, at anvendelsen af PRO kan føre til øget livskvalitet i patientgruppen.

Regionsrådet beder Sundhedsstyrelsen om hjælp i Fredberg-sag

En langvarig konflikt i Region Midtjylland med hensyn til, hvordan retningslinjerne beskrevet i ”Pakkeforløbet for lungekræft” skal forstås, har haft rod i en misforståelse, kunne Onkologisk Tidsskrift berette tirsdag 6. oktober.

CDK4/6-hæmmeren Ibrance forbedrer ikke iDFS ved tidlig brystkræft

Resultater fra fase III-studiet PENELOPE-B viser, at den orale CDK4/6-hæmmer Ibrance (palbociclib) anvendt adjuverende ikke forbedrer den invasive sygdomsfri overlevelse (iDFS) i patienter med tidlig brystkræft.

Én person fra Silkeborg-sagen har fået konstateret lungekræft

En faglig gennemgang af 625 patientforløb under Diagnostisk Center Silkeborg førte til, at 110  patienter fik tilbudt en genundersøgelse med fulddosis CT-scanning. 99 patienter takkede ja, og én har nu fået konstateret lungekræft, viser redegørelsen.

Faglige parter enige i Fredborg-sag

Den komplekse og omfattende sag centreret omkring en fyring af tidligere leder af Diagnostisk Center Silkeborg, Ulrich Fredberg, kan med koges ned til en række centrale ja/nej-spørgsmål, som afslører stor enighed.

Kultur

  Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

  MS Tidsskrift

  Diagnostisk Tidsskrift

  Redaktion

  Redaktion

  Webmaster

  Tilknyttede journalister

  • Anne Mette Steen-Andersen - videnskabelig redaktør
   Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
   Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik

   Tilknyttede journalister

   Berit Andersen – psykiatri, sundhedspolitik
   Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt
   Jette Marinus - respiratorisk
   Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik
   Maiken Skeem – hjertekar, sundhedsteknologi, sundhedspolitik
   Annette Lausten - gastroenterologi
   Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik
   Bo Karl Christensen, diabetes, onkologi
   Mads Moltsen - gastroenterologi, onkologi
   Ebbe Fischer - allround

  Om os