Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Fokus på PRO - udfordringer fra forskning til klinisk praksis

ASCO: Fjernovervågning af symptomer hos kræftpatienter, der gennemgår kemoterapi, har vist sig at forbedre patienternes livskvalitet og øge deres overlevelse. Interessen for systemer, der muliggør, at patienterne selv indrapporterer symptomer, er derfor stigende rundt om i verden.

Læs mere ...

Atriance kan spille rolle for børns leukæmioverlevelse

ASCO: I et randomiseret fase III-studie udført af den amerikanske Children's Oncology Group (COG) levede 90 procent af børn og unge voksne med T-celle akut lymfoblastisk leukæmi (T-ALL) eller T-celle lymfoblastisk lymfom (T-LL) fire år efter påbegyndelsen af forsøgets behandlingsregimer, og 84 procent var kræftfrie.

Læs mere ...

Overlæge: Positivt hvis vi kan bruge alectinib frem for crizotinib

Medicinrådet har vurderet, at Alecensa (alectinib) til førstelinjebehandling af patienter med ALK-positiv ikke-kurabel ikke-småcellet lungekræft (NSCLC) stadie III–IV og performancestatus (PS) 0-2 giver en stor klinisk merværdi sammenlignet med Xalkori (crizotinib). Evidensens kvalitet er dog meget lav.

Læs mere ...

Præcisionsmedicin er årets store kongres-emne

ASCO: Årets ASCO-årsmøde finder sted 1.-5. juni i Chicago og samler mere end 32.000 onkologiske fagfolk fra hele verden. Mere end 2.500 abstracts er blevet accepteret til præsentation på årsmødet, og yderligere 3.350 er accepteret til online-udgivelse.

Læs mere ...

Alectinib anbefales som standardbehandling

Medicinrådet har på sit møde i går besluttet at anbefale alectinib (Alecensa) fra Roche som mulig standardbehandling til førstelinjebehandling af patienter med ALK-positiv ikke-kurabel NSCLC stadie III – IV og performance status 0-2.

Læs mere ...

Medcinrådet anbefaler Lutathera som mulig standardbehandling

Medcinrådet anbefaler nu Lu-177-DOTATATE i kombination med langtidsvirkende somatosin-analoger (LA-SSA.) Stoffet anbefales som mulig standardbehandling til patienter med gastro-entero-pankreatiske neuroendokrine tumorer (GEP-NET,) som oplever sygdomsprogression under LA-SSA-behandling.

Læs mere ...

Kultur

  Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

  MS Tidsskrift

   

  Redaktion

  Redaktion

  Chefredaktører

  Kristian Lund
  kristian@medicinsketidsskrifter.dk

  Nina Vedel-Petersen
  nina@medicinsketidsskrifter.dk

  Redaktionschef

  Helle Torpegaard
  helle@medicinsketidsskrifter.dk

  Research

  Birgitte Gether
  Jan Fuhs (automatiseret research)

  Webmaster

  Tilknyttede journalister

  Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
  Berit Andersen – hjerte-kar, psykiatri, sundhedspolitik 
  Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik 
  Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt 
  Lea Landsted - kultur, sundhedspolitik 
  Jette Marinus - respiratorisk
  Mathilde Louise Stenild - diabetes, reumatologi, sundhedspolitik 
  Grit Blok - dermatologi 
  Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Maibrit Jürs - reumatologi 
  Pernille Marrot – Propatienter.dk, osteoporose, diabetes 
  Maiken Skeem – hjertekar, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Birgitte Rask Sønderborg – generelt, sundhedspolitik
  Annette Lausten - gastroenterologi
  Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik

  Om os

  Om os

  Annoncer

  Jobannoncer

  Betingelser

  Kontaktinfo

  Abonnement
  birgitte@medicinsketidsskrifter.dk

  Mail redaktionen

  Medicinske Tidsskrifters medier

  www.medicinsketidsskrifter.dk
  www.onkologisktidsskrift.dk
  www.sundhedspolitisktidsskrift.dk
  www.propatienter.dk
  www.medicinsktidsskrift.dk
  www.haematologisktidsskrift.dk
  www.mstidsskrift.dk