Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

NYHEDSANALYSE:

Drama i nat: Bent H. tæt på at forpurre rabataftale

Onsdag aften tegnede alt til at Sundhedsministeriet, Danske Regioner og Lægemiddelindustrien (Lif) havde forhandlet sig frem til en ny aftale for priserne på sygehusmedicin. Den ville betyde at industrien i perioden frem til februar 2019 sætter priserne ned med 10 procent.

Læs mere ...

BREAKING:

Regionerne sejrer i prisaftale med industrien

Bent Hansen må have svært ved at tøjle sin begejstring. I går aftes lykkedes det Danske Regioner at få en aftale på plads med Lægemiddelindustriforeningen (Lif) og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

Læs mere ...

MTV om HPV-vaccination af drenge sendt i høring

Sundhedsstyrelsen har sendt en medicinsk teknologivurdering (MTV) om HPV-vaccination til drenge i høring. Den færdige MTV-rapport ventes offentliggjort i maj 2019, sammen med Sundhedsstyrelsens faglige anbefalinger for området.

Arne Rolighed: Lokal, national medicinvurdering giver ulighed

Prioritering af nye behandlinger bør foregå ved det europæiske lægemiddelagentur, EMA, og ikke lokalt i de enkelte lande, mener tidligere sundhedsminister Arne Rolighed, efter at Medicinrådet i januar valgte ikke at anbefale Revlimid (lenalidomid) som mulig standard vedligeholdelsesbehandling af myelomatose.

Medicinrådet har vurderet Keytrudas kliniske merværdi mod NSCLC

Medicinrådet vurderer, at PD1-hæmmeren Keytruda (pembrolizumab) i kombination med platinbaseret kemoterapi til ikke-planocellulær ikke-småcellet lungekræft (NSCLC) giver en ikkedokumenterbar klinisk merværdi hos patienter med et PD-L1-udtryk på mindst 50 procent sammenlignet med Keytruda monoterapi.

Kymriah bliver første standardbehandling til refraktære ALL-patienter

Børn og unge med B-celle akut lymfatisk leukæmi (ALL), der ikke responderer på den intensive førstelinjebehandling, får nu adgang til CAR T-behandlingen Kymriah (tisagenlecleucel).

Sygehusdirektør fyret efter brystkræft-skandale

Vagn Bach, direktør for Næstved-Ringsted-Slagelse Sygehuse har mistet jobbet i kølvandet på skandalen med for ringe brystkræftundersøgelser på Ringsted Sygehus. Og afdelingen, der udfører undersøgelserne for brystkræft, foreslås flyttet til Sjællands Universitetshospital.

Tagrisso giver vigtig klinisk merværdi ved uhelbredelig lungekræft

Medicinrådet vurderer, at Tagrisso (osimertinib) giver en vigtig klinisk merværdi ved uhelbredelig ikke-småcellet lungekræft (NSCLC) med aktiverende EGFR-mutation sammenlignet med Tarceva (erlotinib) eller Iressa (gefitinib). Evidensens kvalitet vurderes at være meget lav.

Real world-data for immunterapi stemmer overens med studiedata

Kaiku Health, Oulu Universitetshospital og Docrates Cancer Center har udgivet de første 'real world-data’, hvor kræftpatienter, der har modtaget immunterapi med checkpoint-hæmmere (ICI), selv har indrapporteret symptomer.

Kultur

  Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

  MS Tidsskrift

  Diagnostisk Tidsskrift

  Redaktion

  Redaktion

  Chefredaktører

  Kristian Lund
  kristian@medicinsketidsskrifter.dk

  Nina Vedel-Petersen
  nina@medicinsketidsskrifter.dk

  Redaktionschef

  Helle Torpegaard
  helle@medicinsketidsskrifter.dk

  Research

  Birgitte Gether
  Jan Fuhs (automatiseret research)

  Webmaster

  Tilknyttede journalister

  Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
  Berit Andersen – hjerte-kar, psykiatri, sundhedspolitik 
  Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik 
  Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt 
  Lea Landsted - kultur, sundhedspolitik 
  Jette Marinus - respiratorisk
  Mathilde Louise Stenild - diabetes, reumatologi, sundhedspolitik 
  Grit Blok - dermatologi 
  Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Maibrit Jürs - reumatologi 
  Pernille Marrot – Propatienter.dk, osteoporose, diabetes 
  Maiken Skeem – hjertekar, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Birgitte Rask Sønderborg – generelt, sundhedspolitik
  Annette Lausten - gastroenterologi
  Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik

  Om os

  Om os

  Annoncer

  Jobannoncer

  Persondatapolitik

  Kontaktinfo

  Abonnement
  birgitte@medicinsketidsskrifter.dk

  Mail redaktionen

  Medicinske Tidsskrifters medier

  www.medicinsketidsskrifter.dk
  www.onkologisktidsskrift.dk
  www.sundhedspolitisktidsskrift.dk
  www.propatienter.dk
  www.medicinsktidsskrift.dk
  www.haematologisktidsskrift.dk
  www.mstidsskrift.dk
  www.diagnostisktidsskrift.dk