Signifikant effekt af rucaparib ved ovariekræft på tværs af subgrupper

ASCO: Rubraca (rucaparib) som monoterapi er effektiv som førstelinje vedligeholdelsesbehandling ved fremskreden ovariecancer. I et nyt fase III-studie er der en signifikant fordel i den progressionsfrie overlevelse ved behandlingen - også på tværs af biomarkører.

Det viser resultaterne fra det randomiserede og placebokontrollerede fase III-studie ATHENA-MONO (abstract #LBA5500), der blev præsenteret som en Late Breaking abstract på årets ASCO-kongres. 

"I øjeblikket er den optimale førstelinjevedligeholdelsesstrategi til behandling af nyligt diagnosticeret fremskreden ovariecancer uklar, hvilket viser behovet for fremskridt i behandlingen som dette er," siger gynækologisk onkolog Bradley J. Monk, der er global, primær forsker på forsøget. 

Rubraca (rucaparib), som er en PARP-hæmmer, forbedrede signifikant den progressionsfrie overlevelse på tværs af HRD-grupper. Derudover havde patienter med målbar sygdom ved inklusion tumor-reduktion med PARP-hæmmeren. 

Studiet inkluderede ny-diagnosticerede patienter med stadie III-IV højgradig ovariekræft, som havde gennemført kirurgi og modtaget fire til otte cyklusser af førstelinjebehandling med kemoterapi med et respons. I alt blev 427 og 111 patienter fra 24 lande inkluderet, som blev randomiseret til at modtage enten rucaparib eller placebo. Den gennemsnitlige behandlingstid var 14,7 og 9,9 måneder. 

Signifikante forskelle på tværs af grupper

Ved en median opfølgning efter to år var den progressionsfrie overlevelse (PFS) blandt HRD positiv-gruppen, som inkluderede både BRCA-muteret og ikke-BRCA muteret, 56,3 procent for rucaparib-gruppen sammenlignet med 35 procent for placebo-gruppen. PFS var i gennemsnit henholdsvis 28,7 måneder for rucaparib-gruppen og 11,3 måneder for placebogruppen.

I intention-to-treat (ITT) gruppen var andelen 45,1 procent vs. 25,4 procent, og gennemsnitlig PFS var 20,2 måneder og 9,2 måneder.

Data blev også vurderet ved et blindet uafhængig central review (BICR)-vurderet progressionsfri overlevelse for HRD-subgrupperne. Og der var et interessant fund, fremhævede Monks.

“Jeg vil gerne fremhæve BICR-analysen, som viser en forskel i forbedringen på 5,6 måneder mellem rucaparib- og placebo-gruppen i HRD-negativ-gruppen. Det er særligt interessant, da det også er med en hazard ratio med 0,60; 95 % CI,” sagde han til præsentationen.

Forbedringen blev altså også fundet på tværs af grupper i BICR-vurderingen. Raten for den samlet overlevelsesrate kunne dog ikke opgøres, da andelen af dødsfald var for høj. Derudover var sikkerhedsprofilen på linje med tidligere studier med bivirkninger som anæmi, neutropeni og øget ALAT/AS, der primært blev observeret i rucaparib-behandlingsgruppen.

Flere ATHENA-forsøg

ATHENA-MONO-studiet er én del af to ATHENA-forsøget, hvor ATHENA-COMBO udgør den anden halvdel, der undersøger effekten af rucaparib plus nivolumab i forhold til rucaparib og placebo. 

For nogle år siden blev PARP-hæmmere introduceret i behandlingen af ovariekræft, og lægemiddelklassen kom til at repræsentere et stort gennembrud for patientgruppen, hvor midlet viste god effekt som førstelinjevedligeholdelsesterapi.

Den mest optimale førstelinje vedligeholdelsesbehandling til ny-diagnosticeret avanceret ovariekræft er dog uklar, forklarede Bradley J. Monk, da der er flere ubesvarede spørgsmål om, hvilke patientpopulationer der kan drage fordel af deres PARP-hæmmere, understregede han. 

 

 • Oprettet den .
 • Sidst opdateret den .

Kultur

  Ledelse

  • Chefredaktører
   Kristian Lund
   Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

   Nina Vedel-Petersen
   Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

   Kommerciel direktør
   Benjamin Müller
   Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

   Nordisk annoncedirektør
   Marianne Østergaard Petersen
   Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

   Adresse

   Schæffergården
   Jægersborg Alle 166
   2820 Gentofte
   CVR: 37 21 28 22

   Kontakt

   Annoncer
   Kontaktinfo
   Abonnement
   Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
   Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Medarbejdere

  • Redaktionschef

   Helle Torpegaard
   Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

   Journalister

   Anne Mette Steen-Andersen - videnskabelig redaktør
   Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
   Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik
   Bo Karl Christensen - diabetes, onkologi
   Maiken Skeem – hjertekar, sundhedspolitik
   Mads Moltsen - gastroenterologi, onkologi
   Henrik Reinberg Simonsen, almen praksis, allround

   Tilknyttede journalister

   Berit Andersen – psykiatri, sundhedspolitik
   Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt
   Jette Marinus - respiratorisk
   Maria Cuculiza - kultur, neurologi
   Gorm Palmgren - onkologi
   Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik
   Ebbe Fischer - allround
   Natacha Houlind Petersen - allround
   Nana Fischer - allround
   Hanna Sigga Madslund, allround
   Stephanie Hollender, allround

    

   Kommerciel afdeling

   Annoncekonsulent
   Malene Laursen
   Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

   Salgskonsulent
   Helle Garrett
   Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

   Salgskonsulent, Sverige
   Annika Östholm
   Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

   Webinarer
   Majbritt Laustrup
   Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

   Administrativ koordinator
   Anette Kjer Overgaard
   Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

   Konference koordinator
   Christina Ludvig
   Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

   Research
   Birgitte Gether
   Jan Fuhs (automatiseret research)