Tænk, regionernes førstedame anpriser kræftlægemiddel

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Målrettet behandling er godt nyt for patienter med galdegangskræft

ESMO: Målrettet behandling med inosidenib (Tibsovo) forbedrer den progressionsfri overlevelse (PFS) for patienter med avanceret kræft i galdegangen (cholangiocarcinom).

Det viser resultater af fase III ClarIDHy-studiet, der mandag blev præsenteret (Abstrakt LBA10) på ESMO i Barcelona.

ClarIDHy-studiet  er det første til at vise klinisk fordel ved målrettet behandling i cholangiocarcinom, som er en relativt sjælden kræfttype med aggressiv opførsel og dårlig prognose. Professor Per Pfeiffer fra Odense Universitetshospital og overlæge Camilla Qvortrup fra Rigshosptialet er begejstrede.

"Resultaterne er meget spændende med signifikant forlængelse af PFS. Median PFS blev forlænget fra 1,4 til 2,7 måneder (HR 0.37; p<0.001) – men mere interessant var det, at efter hhv. seks og 12 måneder var der fortsat 32 procent og 21,9 procent af patienter behandlet med ivosidenib, der ikke havde progression, i modsætning til patienter, der modtog placebo hvor alle patienter efter seks måneder havde progression," siger de og tilføjer:

"Der var tilladt overkrydsning i studiet for de patienter, der fik placebo - hvilket muligt kan forklare, at der ikke blev set signifikant forskel i overlevelsen."

Forfatter på undersøgelsen Ghassan Abou-Alfa fra Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, New York, USA, mener, at resultaterne bør medføre, at alle patienter med cholangiocarcinom skal testes for IDH-1-mutation, og at fremtidige undersøgelser bør undersøge ivosidenib som førstelinjebehandling for IDH1-muteret cholangiocarcinom.

Klinisk meningsfuldt for patienterne

I ClarIDHy-studiet blev 185 patienter med avanceret cholangiocarcinom og IDH1-mutationer randomiseret til enten ivosidenib eller placebo. Patienterne kunne overgå fra placebo til ivosidenib, når deres sygdom udviklede sig.

Resultaterne viste, at median PFS var 2,7 måneder for patienter behandlet med ivosidenib sammenlignet med 1,4 måneder med placebo (HR 0,37; 95 procent konfidensinterval [CI]: 0,25, 0,54, p <0,001). Median PFS efter seks måneder var 32 procent med ivosidenib, mens ingen patienter, der var randomiseret til placebo, var fri for progression på dette tidspunkt.

Resultaterne fra ClarIDHy-studiet viste også en gunstig tendens i den samlede overlevelse (OS) med ivosidenib. Median samlet overlevelse var 10,8 måneder for ivosidenib og 9,7 måneder for placebo (HR 0,69). Justering af de samlede overlevelsesresultater, hvor der var taget hensyn til de 57 procent af placebo-patienterne, der skiftede over til ivosidenib, gav en justeret samlet overlevelse på seks måneder for placebo, hvilket var signifikant kortere end med ivosidenib (HR 0,46).

Ivosidenib tolereredes generelt godt, med bivirkninger af grad 3 eller højere rapporteret hos 46 procent af patienterne, der fik det målrettede middel, og 36 procent af dem, der fik placebo. Der var ingen behandlingsrelaterede dødsfald.

Per Pfeiffer og Camilla Qvortrup påpeger, at der på årets ESMO blev præsenteret andre spændende data for patienter med cholangiocarcinom, blandt andet FIGHT-002 studiet, hvor der blev set meget lovende effekt af hæmning af FGFR hos patienter med CC med FGRF2 fusioner.

"Samlet betyder det, at der for første gang i meget lang tid er lovende resultater for patienter med cholangiocarcinom, og at der er potentielle muligheder for målrettet behandling til disse patienter. Derfor skal der på sigt også foretages genomiske analyser hos patienter med cholangiocarcinom," siger de.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift