Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Hjemme-HPV-test finder flere med risiko for livmoderhalskræft

En selv-prøvetagning efterfulgt af human papillomavirus (HPV)-test kan identificere mere end dobbelt så mange kvinder med risiko for livmoderhalskræft.

Det viser en ny undersøgelse fra forskere ved Uppsala Universitet, der er offentliggjort i British Journal of Cancer.

I undersøgelsen sammenlignede de svenske forskere den nuværende screening for livmoderhalskræft baseret på cytologisk undersøgelse af celleprøver fra livmoderhalsen med kvinder, der selv tog en test og sendte den til analyse for HPV.

Undersøgelsen er baseret på 36.390 kvinder i alderen 30-49 år. Kvinderne blev inddelt i to grupper, hvor den ene gruppe selv foretog en test, mens den anden gruppe af en jordemoder fik taget celleprøver til cytologisk analyse. De kvinder, der var HPV-positive i deres selvtest gentog prøven efter fire måneder, og hvis den igen viste sig positiv, blev de indkaldt til gynækologisk undersøgelse. Antallet af kvinder med svære celleændringer blev registreret i de to grupper efter 18 måneders opfølgning.

Resultaterne viser, at selvtestene blev modtaget positivt. Af de kvinder, der blev tilbudt selvtest, valgte 47 procent at deltage, mens det gjaldt 39 procent af de kvinder, der blev tilbudt regelmæssig celleprøveudtagning. Blandt de kvinder, der selv tog prøver, blev der fundet mere end dobbelt så mange HPV-positive, som i sidste ende havde celleforandringer i vævet, end i gruppen, der fulgte den almindelige celleprøvetagning. Desuden var tiden, indtil diagnosen blev stillet, kortere for dem, der foretog selvtest.

Forsøget er den første randomiserede undersøgelse i verden, der har sammenlignet de to måder at forebygge livmoderhalskræft på.

Udover at selvtest efterfulgt af HPV-testning kunne identificere mere end dobbelt så mange kvinder i risiko for at udvikle livmoderhalskræft, påpeger forskerne også, at screening baseret på selvtest gør det muligt at nå kvinder, der har valgt ikke at deltage i celleprøveudtagningen.

Beregninger af den sundhedsøkonomiske effekt af selvtest og HPV-test viser desuden, at den samlede pris for livmoderhalskræftscreening kan halveres.

Screening for livmoderhalskræft har længe været baseret på cytologisk undersøgelse af celleprøver. Metoden reducerede i første omgang antallet af tilfælde af livmoderhalskræft i Sverige til halvdelen, men efterfølgende har metoden haft svært ved at opnå yderligere effekt. Det skyldes, ifølge de svenske forskere, både metodens begrænsede følsomhed, og at ikke alle kvinder tager imod tilbuddet om undersøgelsen.