KRAS A146-mutation er forbundet med dårlig mCRC-overlevelse

Patienter med metastatisk kolorektalkræft (mCRC), som har en KRAS A146-mutation, har højere tumorbyrde og dårligere overlevelse. Det viser et nyt prospektivt studie, som peger på, at denne undergruppe kan have fordel af mere intensive behandlinger.

Positiv EMA-udtalelse for Teysuno mod metastatisk kolorektalkræft

Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) anbefaler markedsføringstilladelse for Teysuno (tegafur/gimeracil/oteracil) til behandling af patienter med metastatisk kolorektalkræft, som ikke kan fortsætte behandlingen med fluoropyrimidin på grund af specifikke toksiciteter.

Fase II-resultater viser OS-fordele ved Lonsurf mod metastatisk kolorektalkræft

Nye opdaterede resultater fra fase II-studiet TASCO1 viser, at tabletbehandlingen Lonsurf (trifluridin/tipiracil) plus bevacizumab i første linje forlænger den samlede overlevelse (OS) for patienter med inoperabel, metastatisk kolorektalkræft, som ikke er kandidater til intensiv kemoterapi.

NICE godkender tidligere afvist tarmkræft-præparat

Det britiske sundhedsinstitut NICE har foretaget en kovending, og har nu godkendt enzymhæmmeren Braftovi (encorafenib) i kombination med Erbitux (cetuximab) til behandling af patienter med BRAF-muteret metastatisk kolorektalkræft.