Tillæg af kemoterapi til Braftovi og Erbitux kan blive ny førstelinjebehandling

Patienter med BRAFV600E-muteret metastatisk kolorektalkræft får ingen uventede bivirkninger ved tillæg af kemoterapi til kombinationsbehandling med Braftovi (encorafenib) og Erbitux (cetuximab) i første linje. Der er meget fokus på den nye kombination, som potentielt kan blive ny førstelinjebehandling.

MOUNTAINEER-data puster til debat om behandling af HER2+ kolorektalkræft-patienter

Nye positive resultater fra fase II-studiet MOUNTAINEER får atter diskussionen om HER2-rettede behandlinger mod metastatisk kolorektalkræft til at ulme. Det er på tide, at Danmark følger trop med andre europæiske lande og tilbyder HER2-rettede behandlinger til denne patientgruppe, siger professor Per Pfeiffer.

Dansk ekspert om PARADIGM-studiet: Data bekræfter dét, vi vidste i forvejen

ASCO: Der er nu sat punktum i diskussionen om, hvilket antistof, der i tillæg til kemoterapi, giver størst OS-gevinst i første linje hos patienter med vildtype-KRAS metastatisk kolorektal kræft. Resultatet er som forventet, vurderer Lars Henrik Jensen fra Onkologisk Afdeling ved Sygehus Lillebælt.  

Toårsdata understøtter kemostråleterapi som ny standard mod endetarmskræft

ASCO: Hovedparten af patienter med endetarmskræft har fortsat komplet respons på kemostråleterapi to år efter endt behandling, viser analyser af de opfølgende data fra et prominent dansk studie. Det får forskerne bag studiet til at konkludere, at kemostråleterapi bør blive ny standard til patientgruppen.

Opdateret pakkeforløb for tarmkræft beskriver hele patientforløbet

Sundhedsstyrelsen har revideret pakkeforløb for kræft i tyk- og endetarm, så der nu er fokus på hele patientforløbet – det vil sige både før, under og efter behandling. Styrelsen har desuden suppleret med materiale henvendt til almen praksis samt patienter og pårørende.

KRAS A146-mutation er forbundet med dårlig mCRC-overlevelse

Patienter med metastatisk kolorektalkræft (mCRC), som har en KRAS A146-mutation, har højere tumorbyrde og dårligere overlevelse. Det viser et nyt prospektivt studie, som peger på, at denne undergruppe kan have fordel af mere intensive behandlinger.