Fase II-resultater viser OS-fordele ved Lonsurf mod metastatisk kolorektalkræft

Nye opdaterede resultater fra fase II-studiet TASCO1 viser, at tabletbehandlingen Lonsurf (trifluridin/tipiracil) plus bevacizumab i første linje forlænger den samlede overlevelse (OS) for patienter med inoperabel, metastatisk kolorektalkræft, som ikke er kandidater til intensiv kemoterapi.

NICE godkender tidligere afvist tarmkræft-præparat

Det britiske sundhedsinstitut NICE har foretaget en kovending, og har nu godkendt enzymhæmmeren Braftovi (encorafenib) i kombination med Erbitux (cetuximab) til behandling af patienter med BRAF-muteret metastatisk kolorektalkræft.

Kombinationsterapi ikke bedre end monoterapi mod FAP

En fase III-undersøgelse af medicinsk forebyggelse af progression hos patienter med familiær adenomatøs polypose (FAP) viser ikke lavere sygdomsprogression ved kombinationen af ​​eflornithin og sulindac end med begge lægemidler alene. 

Opdateringer fra KEYNOTE-177 kommer til at fylde på tarmkræftområdet

ESMO: Årets ESMO kommer til at stå i de opfølgende datas tegn. Især follow-up data om immunterapi til metastatisk kolorektalkræft kommer til at fylde på tarmkræftsessionen, siger onkolog Camilla Qvortrup,, der ser frem til at få præsenteret QoL-data fra KEYNOTE-177.

Tarmbakterier kan styrke immunterapi

Ved at kombinere immunterapi med specifikke tarmbakterier kan man hjælpe immunsystemet med at genkende og angribe kræftceller i forbindelse med i hvert fald tre kræftformer.