- først med nyheder om medicin

Første patient behandlet med vaccine mod tarm- og bugspytkirtelkræft

Den første patient har modtaget behandling i et klinisk studie, som afprøver den målrettede kræftvaccine CV301 plus PD-L1-hæmmeren Imfinzi (durvalumab) i kombination med vedligeholdelseskemoterapi hos patienter med metastatisk kolorektalkræft eller kræft i bugspytkirtlen.

Dansk studie: Ældre tarmkræftpatienter skal ikke have enkeltstofbehandling

ESMO2018: Ældre, skrøbelige patienter med spredt tarmkræft skal ikke have enkeltstofbehandling. Det slår det nordiske studie NORDIC9 fast. Studiets resultater blev præsenteret i en Poster Discussion Session på ESMO 2018 lørdag den 20. oktober af ph.d.-studerende Stine B. Winther, som er læge på Onkologisk Afdeling, Odense Universitetshospital.

Lonsurf forbedrer overlevelsen ved metastatisk mavekræft

Tabletbehandlingen Lonsurf (trifluridin/tipiracil) plus bedste understøttende behandling forbedrer den samlede overlevelse for patienter med fremskreden metastatisk mavekræft (mGC) i forhold til placebo plus bedste understøttende behandling.

Immunterapi virker stadig kun på ganske få tarmkræfttilfælde

ASCO: Tarmkræft er af de områder, hvor immunterapi stadig ikke er slået igennem. Immunterapi virker rigtig godt på få tarmkræftpatienter, men slet ikke hos mange, fortæller afdelingslæge på Onkologisk Afdeling, Vejle Sygehus, ph.d. Torben Frøstrup Hansen.

Medcinrådet anbefaler Lutathera som mulig standardbehandling

Medcinrådet anbefaler nu Lu-177-DOTATATE i kombination med langtidsvirkende somatosin-analoger (LA-SSA.) Stoffet anbefales som mulig standardbehandling til patienter med gastro-entero-pankreatiske neuroendokrine tumorer (GEP-NET,) som oplever sygdomsprogression under LA-SSA-behandling.

Tarmkræft-fagudvalg skal have ny formand

Der skal findes en ny formand for Medicinrådets fagudvalg for tyk- og endetarmskræft. Det står klart efter, at overlæge Jim Stenfatt Larsen fra Sjællands Universitetshospital har valgt at trække sig fra posten.