Arfolitixorin reducerer tumorer ved metastatisk tarmkræft

Nye resultater fra fase 1/2a-studiet ISO-CC-005 viser tumorkrympning hos næsten halvdelen af 19 patienter med metastatisk kolorektalkræft (mCRC), som er behandlet i første linje med otte ugers arfolitixorin.

Patienterne i studiet blev behandlet med en kombination af 120 mg/m² arfolitixorin, 5-fluorouracil (5-FU) og enten irinotecan eller oxaliplatin. Tumorkrympning blev defineret som et fald på over 20 procent af baseline tumorstørrelsen hos 47 procent af patienterne (ni ud af 19).

Eftersom det er en tidlig analyse af tumorrespons, er det rimeligt at forvente en signifikant stigning i den samlede responsrate og en positiv indvirkning på progressionsfri overlevelse (PFS), da patienterne fortsætter behandlingen ud over disse otte uger, mener forskerne bag studiet.

Arfolitixorin er udviklet for at øge effektiviteten af 5-FU-baseret kemoterapi til avanceret kolorektalkræft. Arfolitixorin er det aktive slutprodukt af de meget anvendte folatbaserede lægemidler leucovorin og levoleucovorin og kan potentielt gavne alle patienter med avanceret kolorektalkræft, da arfolitixorin, i modsætning til leucovorin og levoleucovorin, ikke kræver metabolisk aktivering for at øge dens virkning.

ISO-CC-005 er et ’Open Label Multicenter Dose-finding’-studie, der har vurderet fire forskellige doser af arfolitixorin i kombination med 5-FU, oxaliplatin eller irinotecan og Avastin (bevacizumab) hos patienter med mCRC. Forsøget med yderligere 19 patienter blev designet til at evaluere sikkerheden og virkningen af ​​den valgte arfolitixindosis (120 mg/m²) i kombination med 5-FU og enten irinotecan eller oxaliplatin.

I december 2018 meddelte firmaet bag arfolitixorin, Isofol, at den første patient er blevet medtaget i den igangværende pivotale fase 3 AGENT-undersøgelse med arfolitixorin i mCRC. AGENT er en randomiseret, kontrolleret, multicenter, blindet uafhængig undersøgelse af tumorreaktion. Slutdata fra undersøgelsen forventes i 2021.