Lige så lang overlevelse efter laparoskopisk som ved åben kirurgi

ASCO: Det har ikke betydning for overlevelsen, om patienter med fremskreden tyktarmskræft får fjernet metastaser i leveren med laparoskopisk kirurgi eller ved et åbent kirurgisk indgreb.

Det viser data fra OSLO-COMET-studiet, som mandag blev præsenteret på en postersession på ASCOs årsmøde i Chicago (Abstrakt LBA3516). De patienter, som fik fjernet metastaser laparoskopisk havde en median overlevelse på 80 måneder efter det kirurgiske indgreb, mens den mediane overlevelse ved åben kirurgi var 81 måneder.

"Minimal invasiv laparoskopisk kirurgi er blevet en almindelig procedure til fjernelse af mange typer af solide tumorer i maveregionen, da patienterne får færre komplikationer og hurtigere kommer sig. Der er imidlertid fortsat bekymring angående langtidsoverlevelsen ved teknisk udfordrende indgreb såsom leverkirurgi. OSLO-COMET-studiet er det første studie, der viser, at laparoskopisk kirurgi er lige så effektivt langsigtet som åben kirurgi hos patienter med tyktarmskræft med spredning til leveren, hvilket bør gøre patienterne trygge, når de skal vælge mellem de to muligheder. Kirurgens erfaring med teknikkerne er det afgørende," siger ASCO-ekspert Nancy N. Baxter.

Lavere dødelighed

De 280 patienter i OSLO-COMET blev inkluderet i studiet fra februar 2012 til januar 2016, og randomiseret til enten laparoskopisk eller åben kirurgi. 133 patienter blev randomiseret til laparoskopisk kirurgi, mens de resterende 147 fik fjernet metastaser ved et åbent kirurgisk indgreb. Knap halvdelen af patienterne fik kemoterapi før eller efter det kirurgiske indgreb. Indgrebene blev udført med en leversparende teknik, hvilket betød, at kirurgerne alene fjernede tumor og meget lidt af det omgivende væv.

Foruden samlet overlevelse undersøgte OSLO-COMET også sygdomsfri overlevelse i de to arme. Patienterne i laparoskopi-armen havde en median sygdomsfri overlevelse på 19 måneder, mens den hos patienterne i den åbne kirurgi-arm lå på 16 måneder. Forskerne estimerer, at 30 procent af patienterne i laparoskopi-armen og 31 procent i den åbne kirurgi-armen vil være sygdomsfri fem år efter indgrebet. Desuden estimeres det, at 57 procent af patienterne i laparoskopi-armen vil være i live fem år efter indgrebet, mens det gælder 56 procent i den åbne kirurgi-arm.

"Efter mange år med forbedringer inden for laparoskopisk kirurgi, har vi nu resultater, der viser, at overlevelsen er lige så god ved denne procedure, som ved åben kirurgi, og dødeligheden er lavere, så vi forventer, at dette vil føre til, at stadig flere patienter bliver opereret med laparoskopisk kirurgi," udtaler læge, ph.d. og leder af studiet Bjørn Edwin fra Oslos Universitetshospital.

Bedre livskvalitet

Der var ingen forskel i de to arme i OSLO-COMET, hvad angik komplet fjernelse af tumorvæv og væv omkring tumor. Til gengæld var andelen af komplikationer markant højere i den åbne kirurgi-arm. 31 procent imod 19 procent i laparoskopi-armen. I relation hertil tilkendegav patienterne i laparoskopi-armen, at de havde en bedre livskvalitet efter indgrebet sammenlignet med patienterne i den åbne kirurgi-arm.