Flere danskere under 50 år får tarmkræft

Risikoen for at få tyk- og endetarmskræft stiger i Danmark, specielt i gruppen af yngre under 50 år.

Det viser en ny, stor international undersøgelse, som er baseret på data fra over 400.000 patienter med tyk- og endetarmskræft fra fra de syv høj-indkomstlande Australien, Canada, Danmark, Irland, New Zealand, Norge og Storbritannien. 

I Danmark er der i perioden 2003-2012 sket en årlig stigning på 3,1 procent i risikoen for nye tilfælde af tyktarmskræft blandt de 0-49 årige danskere. Undersøgelsen viser en endnu højere stigning blandt de 20-29 årige.

Selv om undersøgelsen ikke kan give et svar på, hvad årsagen til det stigende antal tyk- og endetarmskræfttilfælde blandt de unge er, kender man allerede en række livsstilsfaktorer, som øger risikoen: Forarbejdet kød som pølser, bacon og kødpålæg, et højt indtag af kød fra køer, svin og får, rygning, alkohol, mangel på fysisk aktivitet og for lidt kostfibre og fuldkorn i kosten. Overvægt har også en særlig stor betydning. 

"Ser vi på unge voksnes livsstil, så adskiller den sig fra resten af befolkningen for eksempel ved at en større andel af dem sidder ned mere end otte timer en almindelig hverdag, de drikker mere alkohol og især unge mænd spiser meget kød," siger Gitte Laub Hansen, der er ekspert i forebyggelse og projektchef i Kræftens Bekæmpelse.

Hun fremhæver forebyggelse som vejen til at nå de unge og give dem redskaber til en sundere livsstil.

Også blandt de andre lande i undersøgelsen er der en stigning i tyk- og endetarmskræft blandt personer under 50 år. Men ser man på indbyggere over 50 år, er risikoen for tyk- og endetarmskræft enten aftagende eller stagneret for alle landene på nær Danmark, Storbritannien og Norge. 

Flere af de andre lande i undersøgelsen indførte tilbud om screening for mange år siden og det kan være årsagen til faldet i disse lande. Derimod har Danmark først startet screening for tyk- og endetarmskræft i 2014 for aldrene 50-74 år, og Norge har ikke et befolkningstilbud men kun pilotprojekter. Derfor vil der formentlig gå nogle år, inden vi ser effekten af den danske screeningsindsats, påpeger seniorstatistiker i Kræftens Bekæmpelse Gerda Engholm.