Fleksibel dosering af Stivarga kan forbedre livskvaliteten hos mCRC-patienter

En mere fleksibel dosering af Stivarga (regorafenib) kan forbedre livskvaliteten hos patienter med metastatisk kolorektalkræft (mCRC) uden, at det skader lægemidlets effekt. Det tyder RE-ARRANGE-studiet, hvis resultater blev præsenteret på ESMO World Congress on Gastrointestinal Cancer 2019, på.

Den internationale undersøgelse omfattede 299 patienter fra over et dusin hospitaler i Spanien, Italien og Frankrig. Deltagerens gennemsnitlige alder var 64 år, og de havde gennemsnitligt modtaget fire behandlingslinjer, før de deltog i forsøget med Stivarga.

Stivarga blev godkendt i 2013 til behandling af patienter med mCRC, hvis sygdom har udviklet sig efter standardbehandlinger. Stoffets negative toksicitetsprofil begrænser imidlertid ofte dets anvendelse i rutinemæssig klinisk praksis. Det nye studie havde til formål at vise anvendeligheden af ​​forskellige dosisstrategier for at forbedre behandlingens tolerabilitet og livskvalitet.

I forsøget blev patienter randomiseret 1:1:1 til enten standarddosis Stivarga 160 mg/dag i tre uger efterfulgt af en uges fravær eller reduceret dosis på 120 mg/dag i tre uger efterfulgt af en uges fravær (nedsat dosisgruppe) eller intermitterende dosis på 160 mg/dag om ugen efterfulgt af en uges fravær (intermitterende dosisgruppe). Patienterne i de to sidstnævnte to grupper (nedsat eller intermitterende dosis) blev eskaleret til standarddosis, hvis der efter den første behandlingscyklus ikke forekom begrænsende toksiciteter, som forhindrede dem i fortsat at blive i forsøget.

Forskerne observerede, at fleksibel dosering viste forbedring på flere parametre, der forbedrede tolerancen, såsom træthed og hypertension, i de reducerede og intermitterende dosisgrupper, selvom studiet ikke opfyldte dets primære endemål i form af forbedret samlet tolerabilitet. Den gennemsnitlige behandlingsvarighed var 3,2 måneder i standardgruppen, 3,7 måneder i gruppen med nedsat dosis og 3,8 måneder i gruppen med skiftende uger. Median progressionsfri overlevelse var ikke forskellig på tværs af grupper (cirka to måneder).

”Selv om statistisk signifikans ikke blev opnået, observerede vi en numerisk reduktion i nogle bivirkninger, der kan være meget generende for patienterne. Disse resultater, som er tolket i sammenhæng med andre forsøg, som det amerikanske studie ReDOS, fortæller os, at de mere fleksible doser af regorafenib er et effektivt alternativ til at forbedre livskvaliteten hos patienter med metastatisk refraktær kolorektalkræft,” siger studieforfatter Guillem Argilés fra Vall d'Hebron University Hospital og Vall d'Hebron Institut for Onkologi (VHIO), Barcelona, ​​Spanien.

Professor Eric van Cutsem fra universitetet Leuven i Belgien, som kommenterer på studiet for ESMO, mener, at studiet kommer til at ændre klinisk praksis med hensyn til brugen af ​​Stivarga hos patienter med mCRC, fordi det demonstrerer og støtter noget, som mange klinikere allerede har observeret og udført i regelmæssig klinisk praksis.