"Det store gennembrud nu – og grunden til at studiet kommer på plenary session – er den påviste store effekt i førstelinjebehandling. Det er ikke tidligere vist, at immunterapi kan have stor effekt, som den første behandling ved udbredt tarmkræft,” siger Lars Henrik Jensen.

Keytruda øger overlevelse ved metastatisk colorektalkræft med mange mutationer

ASCO: Keytruda (pembrolizumab) øger progressionsfri overlevelse markant hos personer med metastatisk colorektalkræft med mikrosatellitinstabilitet sammenlignet med kemoterapi, viser fase 3-KEYNOTE-177-studie med dansk deltagelse. 

”Jeg spår, at immunterapi vil blive standard til danske tarmkræftpatienter med mikrosatellitinstabilitet inden for to år,” svarer Lars Henrik Jensen, overlæge på onkologisk afdeling, Vejle Sygehus, til spørgsmålet om, hvorfor han tror, at resultaterne fra lige dette fase 3-studie er blevet fremhævet (Abstrakt LBA4) på ASCO 2020’s plenary session, søndag 30. maj.

Lars Henrik Jensen, som også er klinisk lektor ved Syddansk Universitet, har selv bidraget til forskningen, og han er optimistisk på patienternes vegne.

”Vi har længe vidst, at en undergruppe af patienter med colorektalcancer kan have udtalt følsomhed over for immunterapi. Det er patienter, hvis tumor har mikrosatellitinstabilitet. Det store gennembrud nu – og grunden til at studiet kommer på plenary session – er den påviste store effekt i førstelinjebehandling. Det er ikke tidligere vist, at immunterapi kan have stor effekt, som den første behandling ved udbredt tarmkræft,” siger han.

Markant effekt og få bivirkninger

Resultaterne fra Keytruda-177 viser, at medianen i progressionsfri overlevelse med førstelinje-pembrolizumab var 16,5 måneder, hvor overlevelsen var 8,2 måneder i kemoterapi-armen med eller uden målrettet behandling.

”Effekten er meget overbevisende, når man ser, at ca. halvdelen er progressionsfri ved 1 år – og næsten lige så mange efter 2 år. Det har vi aldrig set ved den tidligere standardbehandling, kemoterapi. Samtidig har immunterapi overbevisende få bivirkninger hos denne patientgruppe, hvor kun en tredjedel af mængden af alvorlige bivirkninger sammenlignet med kemoterapi - 22% mod 66%,” siger Lars Henrik Jensen.

Ny behandlingsstandard til tarmkræftpatienter?

Resultaterne fra studiet etablerer pembrolizumab, som den nye standard for pleje af patienter med metastatisk tarmkræft og mikrosatellitinstabilitet med stor reparationsmangel, foreslår førsteforfatteren til studiet, Thierry André.

"Denne randomiserede undersøgelse viser en stor fordel i førstelinje med pembrolizumab og bør være den nye behandlingsstandard," siger Thierry André på ASCO’s hjemmeside. Han er læge ved Sorbonne Université og Hôpital Saint Antoine i Paris.

Hvis man ser på verdensplan, er Lars Henrik Jensen overvejende enig. Studiet kan være basis for en praksisændring.

”Der er tale om en behandling med en overbevisende effekt på progressionsfri overlevelse og en betydelig bedre bivirkningsprofil. I en dansk sammenhæng er jeg dog mere skeptisk. Det allervigtigste er, at vi kan sikre patienterne den bedste behandling,” siger Lars Henrik Jensen og uddyber: 

”Vi har fortsat flere danske forsøg med immunterapi, så alle patienter kan nu få behandlingen og det på en måde, hvor vi bliver endnu klogere. Vi har i Danmark en god tradition med at være lidt konservative, hvad angår nye standardbehandlinger. Jeg synes, at vi i dette tilfælde mangler længere observation og data om overlevelse samt livskvalitet. Det er data, som vi arbejder på lige nu til snarlig publikation.”

Mange danske patienter har deltaget i studiet

Forholdsvist mange danske patienter har deltaget i studiet. Det skyldes til dels, ifølge Lars Henrik Jensen, at Dansk Colorektalcancer Gruppe DCCG har indført en undersøgelse for mikrosatellitinstabilitet som standard for flere år siden, og det har givet et forspring.

”Det har givet os et forspring til at finde disse lidt sjældne patienter og få dem tilbudt forsøgsbehandling. På den måde har det multidisciplinære samarbejde med patologer, kirurger, radiologer, genetikere og os onkologer båret frugt,” siger Lars Henrik Jensen og slutter:

”Det er 20% af alle tarmkræftpatienter og kun 5% af patienter med udbredt tarmkræft, der har disse forandringer. Gennembruddet med, at de også har effekt af immunterapi, er et godt eksempel på vigtigheden af målrettet kræftbehandling. Vi kan finde en stærk markør, der forudsiger eklatant effekt af en specifik behandling.”