Opdateringer fra KEYNOTE-177 kommer til at fylde på tarmkræftområdet

Camilla Qvortrup

ESMO: Årets ESMO kommer til at stå i de opfølgende datas tegn. Især follow-up data om immunterapi til metastatisk kolorektalkræft kommer til at fylde på tarmkræftsessionen, siger onkolog Camilla Qvortrup, der ser frem til at få præsenteret QoL-data fra KEYNOTE-177.

På Plenary Session på ASCO i juni i år blev der præsenteret skelsættende data fra fase III-studiet KEYNOTE-177. De viste, at Keytruda (pembrolizumab) øger den progressionsfri overlevelse (PFS) markant hos patienter med metastatisk kolorektalkræft med mikrosatellitinstabilitet sammenlignet med kemoterapi. Data viste en median PFS på 16,5 måneder i Keytruda-armen versus en median PFS på 8,2 måneder i kemoterapi-armen. Det var første gang, at det blev bekræftet, at immunterapi i første linje havde så stor effekt til patienter med fremskreden kolorektalkræft, hvis tumorer har mikrosatellitinstabilitet.

På ESMO i år bliver der fulgt op på KEYNOTE-177, og opdaterede data fra studiet bliver således præsenteret på proffered paper-sessionen om tarmkræft lørdag eftermiddag. Det er noget af det, vi kan se mest frem til i år, siger Camilla Qvortrup, der er overlæge på Onkologisk Klinik ved Rigshospitalet.

"Vi havde virkelig set frem til at få præsenteret data fra KYENOTE-177 på ASCO. Data var som bekendt meget overbevisende, og derfor bliver det spændende at få præsenteret opfølgende data fra studiet i år. De data, der kommer på ESMO, er hovedsageligt Quality of Life-data." 

De ældre patienter i fokus

En anden præsentation, som Camilla Qvortrup ser frem til, er opdateringer på to studier, som var en del af IDEA-studiet (International Duration Evaluation of Adjuvant Chemotheray). IDEA-studiet undersøgte tre måneders versus seks måneders adjuverende oxaliplatin-holdig kemoterapi til stadium III kolonkræft. På ESMO 2020 præsenteres henholdsvis en subgruppeanalyse fra TOSCA-studiet, som fokuserer på de ældre, samt en opfølgning på det japanske Achieve-studie.  

"På ESMO præsenteres en opgørelse om ældre patienter behandlet i TOSCA-studiet Og nogle af disse data fokuserer specifikt på adjuverende behandling til ældre patienter. Som retningslinjerne ser ud lige nu, anbefales det ikke, at vi giver oxaliplatin som standard til patienter på over 70 år. Det er relevant og interessant at få studiedata på den ældre population. Det er jo de patienter, vi behandler flest af i klinikken, men som der bliver lavet færrest kliniske studier på," siger Camilla Qvortrup.

Hun tilføjer, at det glæder hende, at der på årets ESMO-kongres er udvalgt et dansk studie omhandlende strålebehandling til endetarmskræft til oral præsentation. Det er overlæge Lars Henrik Jensen, der kommer til at præsentere disse data.

Et stort år for øvre GI-kræft

Det længe siden, at studier om behandling af kræft i mave/mavesæk og spiserør har optaget nævneværdig plads på de store onkologiske kongressen. I år er i sandhed en undtagelse. ESMO 2020 har dedikeret et helt Presidential Symposium (Presidential Symposium III) til immunterapi og øvre GI. Camilla Qvortrup er ikke ansvarlig for øvre GI på Rigshospitalet, men hun glæder sig meget til at overvære præsentationerne. 

"Det er rigtig positiv, at der begynder at ske en hel masse på det område. Jeg kan godt ærgre mig lidt over, at kongressen i år er virtuel. Det havde været fantastisk at overvære præsentationerne på øvre GI-området i et kæmpe stort ambulatorie sammen med alle de andre specialister," siger Camilla Qvortrup.

Presidential Symposium III ligger mandag eftermiddag på ESMO, og her præsenteres data fra CheckMate 649, ATTRACTION-4, KEYNOTE-590 og CheckMate-577.