Opdivo plus Yervoy anbefales mod colorektalkræft med dMMR/MSI-H

EU’s Udvalg for humanmedicinske lægemidler (CHMP) anbefaler en godkendelse af Opdivo plus Yervoy mod metastatisk kolorektalkræft med mismatch reparationsmangel (dMMR) eller høj mikrosatellit-ustabilitet (MSI-H).

Anbefalingen er baseret på resultater fra fase II-studiet CheckMate-142. 

Resultaterne fra CheckMate-142 viste, at 55 procent af patienterne havde et objektivt respons, og 84 procent af patienterne opnåede sygdomskontrol.  

Derudover var progressionsfri overlevelse (PFS) 76 procent efter ni måneder, og 71 procent efter 12 måneder med samlet overlevelse (OS) på 87 procent efter ni måneder og 85 procent efter et år.  

Opdivo plus Yervoy er allerede blevet godkendt af det amerikanske lægemiddelagentur, FDA, i juli 2018 til behandling af voksne og børn fra 12 år og ældre med metastatisk colorektalkræft med MSI-H eller dMMR, der er progredieret på kemoterapi.