- først med nyheder om medicin

Keytruda anbefalet i første linje mod særlig variant af metastatisk kolorektalkræft

Medicinrådet anbefaler Keytruda (pembrolizumab) til førstelinjebehandling af patienter med MMR-deficient (MSI-H/dMMR) metastatisk kolorektalkræft.

Medicinrådet anbefaler pembrolizumab, fordi behandlingen forlænger den tid, der går, før patienternes sygdom forværres, uden de får flere eller værre bivirkninger, skriver rådet i deres anbefaling.

På den baggrund er forholdet mellem effekt og sundhedsvæsenets omkostninger til pembrolizumab rimeligt, konkluderer rådet.

Behandlingen med pembrolizumab har en moderat merværdi sammenlignet med kemoterapi +/- targeteret behandling. Det betyder, at pembrolizumab samlet set er noget bedre for patienterne end den behandling, man bruger i dag, vurderer rådet.

Evalueringen af pembrolizumab viste, at: 

”Behandlingen medfører en gevinst i progressionsfri overlevelse (tid uden sygdomsforværring) på omkring otte måneder i forhold til den nuværende standardbehandling uden at have en dårligere bivirkningsprofil og uden at medføre en forringelse i livskvalitet,” skriver rådet.

Medicinrådet vægtede progressionsfri overlevelse højt, da effekten på overlevelse ikke kan vurderes i øjeblikket, som følge af for få hændelser og overkrydsning i det kliniske studie, der ligger til grund for Medicinrådets vurdering. 

Men studiet indikerer, at pembrolizumab har en effekt på overlevelse, som ser ud til at være større end den nuværende behandling med kemoterapi.

Kvaliteten af de data, der er for sammenligningen af pembrolizumab med den nuværende standardbehandling, er meget lav. Nye studier vil altså med høj sandsynlighed kunne ændre konklusionen.