KRAS A146-mutation er forbundet med dårlig mCRC-overlevelse

Patienter med metastatisk kolorektalkræft (mCRC), som har en KRAS A146-mutation, har højere tumorbyrde og dårligere overlevelse. Det viser et nyt prospektivt studie, som peger på, at denne undergruppe kan have fordel af mere intensive behandlinger.

I studiet, hvis resultater er publiceret i Journal of Clinical Oncology deltog 419 kolorektalkræftpatienter med initialt ikke-operable lever-begrænsede metastaser. Deltagernes tumorvæv blev evalueret for KRAS-mutationsstatus, og den undergruppe af ​​patienter, som bar en KRAS-mutation og blev behandlet med bevacizumab og dublet- eller tripletkemoterapi (i alt 156 patienter), fik foretaget en analyse af forbehandlingscirkulerende tumor-DNA-niveau. Derudover blev den totale tumorvolumen (TTV) kvantificeret på computertomografibillederne før behandling.

Resultaterne viste, at langt de fleste af patienterne bar en KRAS G12-mutation (112 patienter), efterfulgt af mutationer i G13 (15 patienter), A146 (12 patienter), Q61 (ni patienter) og K117 (fem patienter). Patienter, der bar en KRAS A146-mutation, havde højere plasmacirkulerende tumor-DNA-niveauer end patienter med en KRAS G12-mutation. Radiologisk TTV viste, at denne forskel var forbundet med en højere tumorbelastning hos patienter med en KRAS A146-mutation (median TTV 672 cm3 mod 74 cm3 hos patienter med KRAS G12-mutation).

KRAS A146-mutationsbærere havde også dårligere samlet overlevelse end patienter med mutationer i KRAS G12. I gennemsnit var den samlede overlevelse for patienter med KRAS A146-mutationer 10,7 måneder, mens den for patienter med KRAS G12-mutationer var mere end dobbelt så høj, nemlig 26,4 måneder (HR 2,5).