”Det er mildest talt forfærdeligt at vide, at der findes rigtig effektive behandlinger til HER2-positiv kolorektalkræft, vi ikke kan tilbyde vores patienter herhjemme. Jeg håber virkelig, at Medicinrådet vil tage deres holdning til denne type præparater op til revision, når firmaet bag MOUNTAINEER formentlig snart indsender deres ansøgning," siger Per Pfeiffer.

MOUNTAINEER-data puster til debat om behandling af HER2+ kolorektalkræft-patienter

Nye positive resultater fra fase II-studiet MOUNTAINEER får atter diskussionen om HER2-rettede behandlinger mod metastatisk kolorektalkræft til at ulme. Det er på tide, at Danmark følger trop med andre europæiske lande og tilbyder HER2-rettede behandlinger til denne patientgruppe, siger professor Per Pfeiffer.

I Danmark har Medicinrådet afvist stofferne Stivarga (regorafenib) og TAS-102 (trifluridin-tipiracil), der i USA og i flere andre europæiske lande anvendes til behandling af metastatisk kolorektalkræft, inklusiv metastatisk HER2-positiv kolorektalkræft. Det betyder, at der aktuelt i Danmark ikke eksisterer et behandlingstilbud til denne patientgruppe.

Inklusiv MOUNTAINEER, der undersøger tucatinib plus trastuzumab versus tucatinib alene, findes der nu otte fase II-studier, der alle viser, at forskellige kombinationer af HER2-rettede præparater har effekt i metastatisk kolorektalkræft. Lidt konservativt sat får cirka en tredjedel af patienterne i studierne tumorsvind på kombinationsbehandlingerne, og de opnår en overlevelsesgevinst (OS) på mellem 12 og 24 måneder. OS-gevinsten på 24 måneder er kun observeret i MOUNTAINEER.

”Det er mildest talt forfærdeligt at vide, at der findes rigtig effektive behandlinger til HER2-positiv kolorektalkræft, vi ikke kan tilbyde vores patienter herhjemme. Jeg håber virkelig, at Medicinrådet vil tage deres holdning til denne type præparater op til revision, når firmaet bag MOUNTAINEER formentlig snart indsender deres ansøgning – for der er virkelig noget at vinde ved de her dobbelte HER2-behandlinger,” siger Per Pfeiffer, professor og overlæge ved onkologisk afdeling på Odense Universitetshospital.

Han har tidligere været ude og rette en skarp kritik af Medicinrådets fortsatte afvisning af TAS-102, der i flere fase III-studier har vist en signifikant overlevelsesgevinst i metastatisk kolorektalkræft. Sammenlignet med placebo løfter TAS-102 overlevelsen fra 5,3 til 7,1 måneder, og i kombination med antistoffet Avastin (bevacizumab) opnår patienterne en yderligere overlevelsesgevinst på 2,7 måneder. Sidstnævnte studie er dansk og udgår fra Odense Universitetshospital.

Kombinationen er effektiv

MOUNTAINEER rapporterede senest data på den europæiske kræftkongres ESMO 2022, som for nylig blev afholdt i Paris (abstract #LBA27). I studiet har patienterne enten fået tucatinib plus trastuzumab (kohorte A og B) eller tucatinib alene (kohorte C). Studiet rapporterede de primære data fra A og B-kohorten i 2019, og disse viste en objektiv responsrate (ORR) på 38,1 procent. Patienterne havde en median OS på 24 måneder.

De nye data er supplerende data fra C-kohorten. Disse data viser en ORR på blot 3,3 procent (95% CI, 0,1-17,2) ved 12. uge, og en sygdomskontrolrate (DCR) på 80,0 procent. 28 ud af de 30 patienter i C-kohorten krydsede over til kombinationsbehandlingen under studieperioden. For disse patienter var ORR 17,9 procent (95% CI, 6,1-36,9).

”De supplerende data fra studiet viser det, vi vidste i forvejen: HER2-rettet monoterapi virker ikke særlig godt – der skal en dobbelthæmning til, førend vi for alvor ser en effekt. Og de viser ydermere, at det heller ikke er en god ide at starte med monoterapi for så at skifte over til kombinationen. Vi skal starte patienterne op på kombinationsbehandlingen for at opnå en gevinst,” siger Per Pfeiffer.

Ingen tvivl om effekt

Gør man det, er der, ifølge Per Pfeiffer, imidlertid ingen tvivl om, at vi har at gøre med en meget effektiv behandlingsmulighed til en patientgruppe, der i dag har en meget dårlig prognose.

”Ser vi på regorafenib og TAS-102, som for nuværende er de stoffer, der er godkendt til metastatisk HER2-positiv kolorektalkræft af EMA, så udsætter de tidspunktet for progression med to til tre måneder, og de giver sjældent reelt tumorsvind. Det gør anti-HER2-kombinationerne hos i hvert fald hver tredje patient. Og så forlænger de altså overlevelsen med op til 24 måneder, hvilket er meget markant, når vi taler tredjelinjebehandling, hvor responsraten plejer at være under fem procent. Hvis det holder, så er det altså fuldstændig fantastisk,” siger Per Pfeiffer.

Forud for publikationen af de primære data i 2019, rapporterede MOUNTAINEER data fra 26 ud af de i alt 86 patienter i A og B-kohorten. Disse data viste en OS-gevinst på 18 måneder.

”Vi ser ret ofte, at de første afrapporteringer af data på få patienter ser meget lovende ud for så at blive mindre prangende over tid, når der inkluderes flere og måske knap så højselekterede patienter i studierne. Men i MOUNTAINEER forholder det sig omvendt. Det er meget lovende, fordi studiedata over tid formentlig vil nærme sig de data vi kan forvente i klinikken,” siger Per Pfeiffer.

Per Pfeiffer var inviteret til at diskutere data fra MOUNTAINEER og et andet studie (BREAKWATER-studiet red.) ved en mini-oral session på ESMO 2022.