Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Stråling og forsinket kirurgi mindsker bivirkninger efter endetarmskræft-operation

Stråling i kombination med forsinket kirurgi reducerer bivirkningerne efter operation af endetarmskræft.

Det viser en ny undersøgelse fra Karolinska Institutet, som er publiceret i The Lancet Oncology.

I undersøgelsen, der omfatter 18 svenske sygehuse, blev patienter med endetarmskræft randomiseret til tre forskellige behandlingsarme:

- Standardbehandling, det vil sige kortsigtet stråling (5 × 5 Gy) med direkte operation inden for en uge.

- Forsinket kirurgi med kort-stråling (5 × 5 Gy) efterfulgt af operation efter fire-otte uger.

- Forsinket kirurgi med langvarig stråling (25 × 2 Gy) efterfulgt af operation efter fire-otte uger.

Undersøgelsens resultater viser, at de patienter, der fik forsinket kirurgi, havde færre komplikationer end de andre patientgrupper, men lige så gode onkologiske resultater. Desuden viste undersøgelsen, at det ikke gør nogen forskel, om man giver langsigtet stråling eller kortsigtet stråling, bortset fra at langsigtet stråling forlænger behandlingstiden betydeligt.

”Undersøgelsens resultater vil føre til forbedrede behandlingsstrategier, reducere antallet af komplikationer og samtidig opretholde det lave antal lokalt recidiv og forbedret overlevelse for patienter med endetarmskræft. Resultaterne kan umiddelbart indføres i klinisk praksis og vil føre til en betydelig patientfordel,” siger leder på studiet professor Anna Martling fra institut for molekylær medicin og kirurgi på Karolinska Institutet.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift