Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Ny dansk metode finder aggressiv tarmkræft

Forskere fra Molekylær Medicinsk Afdeling ved Aarhus Universitetshospital har udviklet en metode, som kan identificere aggressive tarmkræfttumorer. 

Resultaterne fra studiet er publiceret i Cell Reports.

Igennem et tæt samarbejde med kirurger fra Aarhus Universitetshospital og Hospitalsenheden Vest i Herning har forskerne vist, at tarmkræfttumorer til trods for mange umiddelbare fællestræk er forskellige på det molekylære niveau.

I studiet analyserede forskerne mere end 1.000 tarmkræfttumorer og identificerede fem molekylære undertyper med klare forskelle i biologi og sygdomsforløb. Den nye opdeling tillod forskerne at identificere en række biologiske mekanismer, der bidrager til sygdommens aggressivitet.

Forskerne viste, at forskellige molekylære analyser var nødvendige for at identificere aggressiv sygdom i hver undertype. Disse analyser er nu samlet i én model, der kan supplere og forbedre forudsigelse af aggressiv sygdom i forhold til nuværende metoder. 

Forskerne forudser, at metoden vil kunne tilpasses til at forudsige behandlingseffektiviteten for behandlingstyper såsom kemoterapi og immunterapi, hvilket er næste afgørende skridt for at optimere den opfølgende behandling af tarmkræftpatienter. 

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift