Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Franske forskere: 45-årige bør også screenes for tarmkræft

UEGWeek: Sæt alderen ned for tarmscreening, lyder opfordringerne i et nyt fransk studie. Et forslag, som dog ikke imponerer danske kræftprofessor, Niels Kroman.

Screening for tarmkræft bør begynde ved 45 år, hvis alderen skal matche den stigende forekomst hos yngre, lyder anbefalingerne fra franske forskere, som netop har fremlagt et nyt studie herom på den årlige konference, United European Gastroenterology, UEG, i Barcelona i Spanien. 

Forskerne bag studiet, som har lægen, David Karsenti, fra Cliniq de Bercy i Paris, som første skribent, har undersøgt 6.027 kolonskopier, og her fandt de en 400 procents stigning af neoplasier hos patienter i alderen 45 til 49 årige sammenlignet med patienter mellem 40 og 44 år. Om den 400 procent store forskel siger David Karsenti:

"Disse fund demonstrerer, at det er, når man er 45 år, der viser sig en bemærkelsesværdig stigning i kolorektale læsioner, især i opdagelsen af tidlige neoplasier."

Men professor på Rigshospitalet og cheflæge i Kræftens Bekæmpelse Niels Kroman maner til omtanke i forhold til forskellen på de 400 procent:

"Stigningen på 400 procent skal ses i lyset af, at fordi tyk- og endetarms kræft forekommer så sjældent blandt de 40 til 45 årige, så vil selv en lille stigning hos de 45-49 årige føre til høje procenttal," siger han.

For David Karsenti er der dog ingen tvivl om, at tallene bør føre til nedsættelse af screeningsalderen:

"Uanset hvilken form for screening man har, så indikerer resultaterne af vores undersøgelse tydeligt, at screening for tarmkræft bør begynde ved 45 års alderen. Det vil hjælpe os til tidlig opdagelse af tarmkræft hos yngre og vil også gøre os i stand til at identificere og sikkert fjerne polypper, som senere kan blive til cancer."

Men Niels Kroman er ikke enig:

”I Danmark er det meget sjældent, at så unge får denne type kræft. Kun to-tre procent, af de, som får tyk- og endetarms kræft, er under 50 år, så jeg mener helt klart ikke, at undersøgelsens tal kan retfærdiggøre at skrue vores screeningsprogram ned i alder. Ikke mindst også fordi en afføringsprøve for blod kan være falsk positiv og koloskopi kan have komplikationer,” forklarer professor Kroman.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift