Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Syrepumpehæmmere mere end fordobler risikoen for mavetarmkræft

Brug af syrepumperhæmmere (PPI’er) efter udryddelse af bakterien Helicobacter Pylori mere end fordobler risikoen for mavetarmkræft.

Det viser et befolkningsbaseret observationsstudie fra Hong Kong, der er publiceret i Gut.

I undersøgelsen har forskerne sammenlignet risikoen for gastrisk kræft hos PPI-brugere og brugere af histamin-2-receptorantagonister (H2RA) blandt 63.397 voksne, der i perioden 2003-2012 var blevet behandlet med et syv-dages forløb af triple-terapi for at udrydde bakterien Helicobacter Pylori.

Efter en gennemsnitlig opfølgning på 7,6 år udviklede 153 (0,24 procent) gastrisk kræft efter Helicobacter Pylori-eradikationsbehandling, hovedsagelig i noncardia-regioner (62 procent). Ingen af ​​patienterne med gastrisk kræft blev testet positivt for Helicobacter Pylori ved diagnosen, men alle havde langvarig gastritis. Gennemsnitsalderen ved kræftdiagnosen var 71,4 år, og mediantiden fra Helicobacter Pylori-udryddelse til gastrisk kræft var 4,9 år.

Efter justering af tilbøjelighedskorrektion havde personer, der var blevet behandlet med PPI'er mindst en gang om ugen, mere end to gange øget risiko for udvikling af gastrisk kræft. Den tilbøjelighedskorrigerede absolutte risikoforskel mellem PPI-brug og ikke-PPI-brug var 4,29 ekstra gastriske kræfttilfælde per 10.000 personår.

H2RA-brugere havde ingen øget risiko, hvilket ifølge forskerne yderligere understøtter PPI'ernes specifikke rolle i udvikling af gastrisk kræft.

Efter stratificering ved tumorsted var PPI-brugen kun signifikant forbundet med en øget risiko for ikke-kardiakræft, men ikke kardiakræft, selvom dette resultat, ifølge forskerne, bør fortolkes med forsigtighed, da undergruppeanalysen har et relativt lille antal kardiakræft.

Resultaterne viser, at risikoen for mavekræft øges med længere varighed af PPI-brug, ligesom også hyppigere brug er forbundet med større risiko.

Resultaterne forblev signifikante ved forskellige følsomhedsanalyser.

Forsigtighed ved langvarig brug af PPI'er

Selvom undersøgelsen er et observationsstudie, som ikke kan bevise årsag og virkning, antyder resultaterne behovet for forsigtighed ved ordination af langsigtede PPI'er til disse patienter, selv efter vellykket udryddelse af Helicobacter Pylori, mener forskerne bag undersøgelsen.

Forskerne mangler desuden oplysninger om nogle risikofaktorer, såsom kost, familiehistorie og socioøkonomisk status. Og på trods af den store stikprøve på over 63.000 Helicobacter pylori-inficerede patienter tillod det lille antal tilfælde af gastrisk kræft ikke nogen meningsfuld evaluering af doseringseffekten og rollen af ​​forskellige PPI'er, påpeger forskerne.

Holdet bemærker også, at PPI-brugere kan have en højere chance for at gennemgå endoskopi end ikke-PPI-brugere, hvilket fører til opdagelse af flere tilfælde af gastrisk kræft.

På trods af disse begrænsninger skriver forskerne, at deres studie er den første undersøgelse, der viser, at langsigtet brug af PPI’ere, selv efter Helicobacter Pylori eradikationsbehandling, stadig er forbundet med en øget risiko for gastrisk kræft, hvilket sandsynligvis skyldes PPI’ernes syreundertrykkelse, der forværrer atrofisk gastritis, især hos patienter med etableret gastrisk atrofi som følge af kronisk Helicobacter Pylori-induceret inflammation.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift