Ny lægemiddelrekommandation for metastaserende kolorektalkræft

Medicinrådet har godkendt behandlingsvejledning inklusive lægemiddelrekommandation for medicinsk første- og andenlinjebehandling af patienter med metastaserende kolorektalkræft. 

Behandlingsvejledning inklusive lægemiddelrekommandation er udsendt til regionerne og offentliggjort på Medicinrådets hjemmeside.

Lægemiddelrekommandationen gælder fra 1. november 2018 og er udarbejdet på baggrund af en behandlingsvejledning, som tidligere er godkendt af Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS).

Medicinrådet anbefaler følgende som førstelinjebehandling af patienter med metastaserende kolorektalkræft:

Mindst 80 procent af patienter i gruppe 1 og 2 med RASwt skal som førstevalg have FOLFIRI plus Vectibix. Andetvalget skal være FOLFIRI plus Erbitux, mens tredjevalget skal være enten FOLFOX plus Erbitux, FOLFOX plus Vectibix eller CAPOX plus Avastin.

For patienter i gruppe 1 og 2 med RASmut gælder det, at mindst 90 procent skal behandles med FOLFIRI, mens andetvalget skal være FOLFOXIRI eller CAPOX plus Avastin.

Mindst 90 procent af patienter i gruppe 3, uanset RAS-status, skal have 5-FU/capecitabin plus Avastin, mens andetvalget skal være 5-FU/capecitabin.

Med hensyn til andenlinjebehandling anbefaler Medicinrådet følgende:

Mindst 85 procent af gruppe 1 eller 2-patienter behandlet med irinotecanbaseret kemodoublet i første linje skal have FOLFOX plus Avastin. Andetvalget er FOLFOX, mens tredjevalget er CAPOX eller CAPOX plus Avastin.

Patienter med metastaserende KRC med performance status (PS) 0-2 og med tilstrækkelig knoglemarv og organfunktion bliver tilbudt medicinsk førstelinjebehandling som beskrevet ovenfor. Andenlinjebehandling bliver tilbudt, når samme patientgruppe har progression

Effekten monitoreres ved løbende billeddiagnostiske undersøgelser. Bivirkninger vurderes løbende og ved start af hver behandlingsserie.

Behandlingen ændres eller seponeres ved progressiv sygdom eller uacceptabel toksicitet.