Overvægt i barndommen øger risikoen for tyktarmskræft senere i livet

Mænd, som har været overvægtige i barndommen eller i den tidlige voksenalder, har størst risiko for tyktarmskræft senere i livet.

Det viser ny dansk forskning, der er publiceret i Journal of Obesity.

Registerstudiet inkluderede 64.675 mænd, som var født i årene 1939 til 1959. Mændene indgik både i det Københavnske skolelægejournalregister og i den Danske sessionsdatabase. Her fik forskerne informationer om mændenes vægt og højde, både i barndommen (i aldrene syv og 13 år) og i den tidlige voksenalder (17 til 26 år) fra henholdsvis obligatoriske skole- og sessionsundersøgelser.

Forskerne udregnede BMI ved de tre målinger, og baseret på det blev mændene kategoriseret som havende en normal vægt eller overvægt ved hvert tidspunkt.

Disse informationer blev linket med det danske Cancerregister for at indhente information om, hvem der senere i livet blev diagnosticeret med tyktarmskræft. I den tid, forskerne fulgte mændene i registret, blev 751 mænd diagnosticeret med tyktarmskræft.

Det viste sig, at drenge med overvægt i syv-årsalderen havde en 64 procent forøget risiko for tyktarmskræft som voksne, sammenlignet med deres jævnaldrende kammerater med en normal vægt.

Ligeledes havde drenge med overvægt i 13-årsalderen eller i den tidlige voksenalder en henholdsvis 46 og 54 procent forøget risiko for tyktarmskræft senere i livet sammenlignet med deres jævnaldrende kammerater med en normal vægt.

I studiet forblev langt de fleste mænd med en normal vægt som børn også normalvægtige i den tidlige voksenalder (90,3 procent).

Blandt mænd med overvægt i syv-årsalderen, formåede cirka halvdelen (49,4 procent) at opnå en normal vægt inden den tidlige voksenalder, mens den anden halvdel forblev overvægtige (50,6 procent).

Sammenlignet med mænd med en normal vægt, både som børn og i den tidlige voksenalder, havde mænd med overvægt på begge tidspunkter en 2,7 gange forøget risiko for tyktarmskræft.

Ligeledes var der en tendens til, at mænd med en normal vægt ved syv-årsalderen og overvægt i den tidlige voksenalder havde en 1,3 gange forøget risiko for tyktarmskræft, om end denne ikke var statistisk signifikant højere end risikoen blandt mænd med en normal vægt på begge tidspunkter.

Derimod havde mænd med overvægt i syv-årsalderen men en normal vægt i den tidlige voksenalder ikke en højere risiko for tyktarmskræft end mændene med en normalvægt gennem hele perioden.

Resultaterne af studiet understreger, ifølge forskerne bag, vigtigheden af at hjælpe børn til at opnå og fastholde en normal vægt gennem hele livet.

Næste skridt er at undersøge, om resultaterne også gør sig gældende for kvinder, samt om et vægttab fra barndom til den tidlige voksenalder ligeledes kan reducere risikoen for andre kroniske sygdomme.