Retsevmo viser effekt mod en lang række cancerformer

RET-hæmmeren Retsevmo (selpercatinib) viser en objektiv responsrate på næsten 50 procent hos ni forskellige cancertyper med RET-fusioner, viser nye data fra fase 1-2-studiet LIBRETTO-001.

Tidligere resultater fra studiet har vist, at behandling med selpercatinib giver flotte responsrater ved metastatisk, avanceret ikke-småcellet lungekræft og skjoldbruskkirtelkræft med RET-forandringer. Behandlingen har fornyelig fået markedsføringstilladelse i EU på denne baggrund, og Medicinrådets tværfaglige udvalg evaluerer i øjeblikket, om de allerede nu kan anbefale behandlingen til danske patienter. 

Nu tyder nye data fra LIBRETTO-001 på, at behandling med selpercatinib har effekt på tværs af ni cancerformer med RET-fusioner, hvad underbygger, at RET-fusioner er et godt behandlingsmål. 

Resultaterne blev fremlagt på American Association for Cancer Research’s (AACR) årlige møde, afholdt fra 10. til 15. april 2021. De er endnu ikke peer reviewed.

Analysen blev lavet på data fra 32 voksne patienter med 12 forskellige RET-fusionspositive avancerede kræfttyper, der omfattede bugspytkirtel, tyktarm, bryst, spyt, sarkom, carcinoid, rektal neuroendokrin, tyndtarm, xanthogranuloma, ovarie, lungecarcinosarkom og ukendt primær kræft.

Blandt de 32 patienter havde 62,5 procent gastrointestinale tumorer (defineret som bugspytkirtel [n = 9], colon [n = 9], tyndtarm [n = 1] og rektal neuroendokrin [n = 1]).

Effekt over en bred kam

På tværs af alle 32 patienter var den bekræftede objektive responsrate (ORR) 47 procent (95% CI: 26-65%). Og bekræftet respons i ni unikke RET-fusionspositive avancerede kræfttyper. Median responsvarighed (DoR) blev ikke nået med median opfølgning på 13 måneder. Der var fortsat respons hos 73 procent (11/15) af de patienter, der reagerede på behandlingen, efter 13 måneders opfølgning. 

"Selvom det er usædvanligt, forekommer RET-fusioner i en 'lang hale' af solide tumorer ud over kræft i lunge- og skjoldbruskkirtlen, og disse patienter har endnu ikke en godkendt målrettet terapimulighed til at tackle den underliggende genomiske driver af deres kræft," udtaler Vivek Subbiah i en pressetekst fra Eli Lilly. Han er lektor og medicinsk leder af Clinical Center for Targeted Therapy ved University of Texas. 

"Disse resultater demonstrerer selpercatinibs potentiale for denne patientpopulation og gentager vigtigheden af ​​bredbaseret genomisk profilering for at identificere handlende onkogene drivere, herunder RET-fusioner." 

Bivirkningsprofilen var i overensstemmelse med den i forvejen kendte sikkerhedsprofil for Retevmo. 

De mest almindelige behandlingsinducerede bivirkninger af enhver grad (≥20%) var øget aspartataminotransferase (AST) / øget alaninaminotransferase (ALAT), mundtørhed, hypertension, diarré, træthed, kvalme og mavesmerter. Ingen patienter ophørte med behandlingen på grund af behandlingsrelaterede bivirkninger.