Førstevalg for neuroendokrine tumorer udpeget

Ipstyl Autogel (lanreotid H01CB03) skal være førstevalg til nydiagnosticerede patienter med neuroendokrine tumorer (NET) i tyndtarmen eller bugspytkirtlen.

Det fremgår af en behandlingsvejledning og lægemiddelrekommandation for brug af langtidsvirkende somatostatinanaloger til NET, som Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) har offentliggjort. (http://www.regioner.dk/medicinsite/rads/behandlingsvejledninger/kr%C3%A6ft)

Vejledningen anbefaler, at Ipstyl Autogel er førstevalg til både nydiagnosticerede patienter med tyndtarmsNET og Ki67 ≤10 % eller formodet tyndtarmsNET og Ki67 ≤10 % samt til nydiagnosticerede patienter med pancreasNET og Ki67≤10%.

Andetvalget til alle patientgrupper er Sandostatin LAR (Octreotide).

Effekten af behandlingen skal følges ved hjælp af scanninger, klinisk vurdering af effekt og bivirkninger og chromogranin A-målinger.

Ved aftagende anti-tumoral effekt suppleres med eller skiftes til anden anti-tumoral behandling. Ved manglende symptomatisk effekt øges dosis eller forkortes injektionsintervallet af SSA.

Ved grad 3-4 toksicitet, der ses meget sjældent, seponeres behandlingen

Lægemiddelrekommandationen er gældende fra september 2016.