Medicinrådet godkender ny andenlinjebehandling mod galdevejskræft

Efter i november at have afvist at tage Pemazyre (pemigatinib) i brug mod lokalavanceret eller metastatisk kræft i galdevejene (cholangiokarcinom) har Medicinrådet i februar besluttet at anbefale behandlingen. 

Baggrunden for Medicinrådets anbefaling, som gælder andenlinjebehandling af lokalavanceret eller metastatisk cholangiokarcinom, er, at rådet finder det sandsynligt, at behandling med Pemazyre for nogle patienter medfører, at deres kræfttumorer mindskes og at der vil gå længere tid, før sygdommen forværres. Datagrundlaget er dog for usikkert til præcist at vurdere, i hvor høj grad behandling med Pemazyre betyder, at patienterne lever længere, skriver Medicinrådet i sin anbefaling.

Kvaliteten af data meget lav

I november 2021 lød Medicinrådets melding, at selvom data indikerer, at Pemazyre kunne være et bedre behandlingsalternativ end nuværende understøttende behandling, var kvaliteten af de data, der var for sammenligningen af Pemazyre med den nuværende behandling, meget lav. På den baggrund vurderede Medicinrådet, at omkostningerne til Pemazyre var for høje sammenholdt med usikkerheden om effekten. Siden er firmaet bag Pemazyre, Incyte, kommet med en ny pris, og på den baggrund anbefaler Medicinrådet nu behandlingen ud fra den betragtning, at omkostningerne er rimelige i forhold til den forventede effekt.

Anbefalingen om Pemazyre som andenlinjebehandling gælder patienter med intrahepatisk cholangiokarcinom i performancestatus 0-1 og en FGFR2-fusion eller andet rearrangement. Medicinrådet har ikke taget stilling til, hvornår i patientforløbet der skal testes for FGFR2-fusion eller andet rearrangement.