Ny behandling af progressiv metastatisk bløddelssarkom giver vigtig læring

ASCO: Der er læring at hente fra et nyt dansk studie, hvor en helt ny tilgang til behandling af metastatisk sarkom blev testet. Onkologen bag studiet er forsigtig optimistisk med hensyn til nyere behandlingsmetoder i fremtiden.

Den helt nye behandlingstilgang til progressiv metastatisk bløddelssarkom (STS) er blevet testet på dansk jord i et mindre, klinisk studie. 

Behandlingen består af to trin, hvor der først administreres et nyt onkolytisk peptid (​​LTX-315) forud for kirurgisk fjernelse af sarkomet. Efter indgrebet modtager patienter en infusion af T-celleterapi, der går under navnet adoptiv celleoverførsel (ACT) med tumorinfiltrerende lymfocytter (TIL'er).

Ideen er at kunne få et effektivt angreb mod kræftcellerne ved først at fremkalde immunogen celledød med det nye peptid, og efterfølgende injicere T-celleterapi for at fremkalde et stærkere immunrespons.

Det forklarer Morten Nielsen, der er læge på National Center for Cancer Immunterapi på Herlev Hospital og førsteforfatter på studiet. 

“Der er flere yderst interessante aspekter i studiet, som viser, at det er muligt at styrke immunsystemet i sådan grad, at det bliver mere målrettet og angriber kræftcellerne i en mere effektiv grad. Det åbner også døren for, at forbehandling men også immunterapi kan blive nye redskaber for patienter med metastatisk sarkom,” siger han.

Studiet (abstract #11567) er et mindre klinisk studie, der bestod af i alt seks patienter, hvoraf fire fik den fulde behandling. Resultaterne bliver præsenteret ved en poster session søndag på årets ASCO-kongres, der foregår fysisk i Chicago d. 3-7. juni. 

Et skridt nærmere

Efter behandlingen med injektioner af det onkolytiske peptid (LTX-315) og TIL’er fra T-celleterapien havde to patienter stabil sygdom i tre til seks måneder, mens de resterende to patienter ikke havde en effekt af behandlingen. Ingen af de fire patienter havde skrumpning af deres kræftsygdom.

Selvom studiet er lille, er der flere positive takter at tage med fra studiet, peger Morten Nielsen på. 

“Det viser, at det er muligt at udvinde og ekspandere T-celler fra en forbehandlet kræftknude, men også at behandlingen var tolerabel med håndterbare bivirkninger. På den måde er vi et skridt nærmere på vejen til at finde nyere tilgange til at behandle en patientgruppe, som der er begrænset med muligheder til,” siger han.

Ændringer i immunsystem er mulige

Studiet viser også, at det var muligt for T-cellerne at genkende kræftcellerne og angribe dem, efter at være blevet udtaget og behandlet in vitro. I en række efterfølgende analyser fandt forskerne, at de injicerede T-celler forblev i blodet hos patienterne i op til flere måneder. 

Det tyder på, at tankegangen om at aktivere kroppens immunsystem og sætte et større angreb ind på kræftcellerne kan fungere i praksis. Og det er vigtig læring, peger Morten Nielsen på.

“Det viser, at vi med behandlingsformen kan lave ændringer i immunsystemet, så det bliver mere målrettet og giver et mere aktivt og effektivt angreb. Det tyder på, at behandlingen kan have en berettigelse,” siger han.

Immunterapi til sarkompatienter

Det er en helt ny retning at gå, da immunterapi ikke anvendes til sarkompatienter. Der findes ikke en kurativ behandling for patienter med progressiv metastatisk bløddelssarkom, hvor behandlingen består af lindrende behandling og kemoterapi. 

Hypotesen er, at nogle patienter med visse undertyper af sarkomer, hvor T-cellerne har infiltreret tumoren, muligvis responderer bedre på immunterapi. 

Der er dog mange ubesvarede spørgsmål, peger Morten Nielsen på. Først skal onkologerne blive bedre til at finde de patienter, som kan have gavn af behandlingen, forklarer han. 

“Der er formentligt nogle sarkompatienter, der vil have gavn af immunterapi, men som det er nu, ved vi ikke, hvem det er. Vi ved endnu ikke, i hvor høj grad immunterapien er effektiv blandt sarkompatienterne, og hvilke elementer vi skal kombinere eller justere for at få den mest effektive behandling,” siger han. 

Det onkolytiske peptid (LTX-315) er et helt nyt lægemiddel udviklet af norske Lytix Biopharma, der bliver testet i flere internationale studier. Immunterapien ACT med tumorinfiltrerende lymfocytter (TIL'er) har i tidligere studier vist en fuldstændig og varig tumorregression hos patienter med metastatisk malignt melanom, hvor behandlingen flere steder anvendes eksperimentelt.