TMB kan potentielt forudsige effekten af immunterapi mod avanceret galdevejskræft

Tumormutationsbyrden (TMB) er en potentiel prædiktiv biomarkør for effekten af immunterapi i patienter med avanceret galdevejskræft, viser et nyt registerstudie.

Patienter med avanceret galdevejskræft med en høj TMB (mere end fem mutationer per Mb) har bedre effekt af behandling med immunterapi end patienter med en lav TMB. Det viser et nyt studie, som har undersøgt effekt og sikkerhed ved immunterapi til avanceret galdevejskræft.

Data viser, at den progressionsfri overlevelse (PFS) i den samlede kohorte var 3,6 måneder. Median-PFS hos patienter med en høj TMB var 6,4 måneder versus 2,2 måneder i gruppen af patienter med lav TMB. Disse data indikerer, at TMB kan fungere som en potentiel prædiktiv biomarkør for effekt af immunterapi i patienter med avanceret galdevejskræft, lyder det i studiets konklusion.  

Generelt veltolereret

Registerstudiet inkluderede 47 patienter med avanceret galdevejskræft, som havde fået mindst én dosis immunterapi. 11 af disse patienter havde fået immunterapi i første linje, mens de resterende patienter havde fået immunterapi i anden linje eller senere. Medianalderen i kohorten var 62 år, og 51 procent af patienterne var kvinder.

Studiet viser, at immunterapi generelt var veltolereret hos patienter med avanceret galdevejskræft, og at behandlingen havde en beskeden antitumor effekt. Den samlede responsrate (ORR) var 10,6 procent med en sygdomskontrolrate (DCR) på 53,2 procent. Den mediane samlede overlevelse (OS) var 6,9 måneder. Der blev ikke observeret nogen uventede bivirkninger ved behandlingen.