Kræftens Bekæmpelse og Hjerteforeningen bør træde varsomt

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Opdivo ikke anbefalet mod fremskreden kræft i spiserøret

Medicinrådet anbefaler ikke nivolumab til behandling af fremskreden kræft i spiserøret (planocellulært karcinom), efter at patienterne har modtaget kemobehandling. 

Medicinrådet vurderer dog, at nivolumab er en bedre behandling for en lille gruppe patienter end paclitaxel eller docetaxel, som disse patienter i dag får efter deres første kemobehandling.

Datagrundlaget er bare meget usikkert, fordi den undersøgte patientpopulation afviger fra den danske, skriver rådet i deres anbefaling. Der er altså stor usikkerhed om, hvor meget bedre nivolumab er for de pågældende patienter. 

Derfor konkluderer Medicinrådet, at sundhedsvæsenets omkostninger til lægemidlet ikke er rimelige i forhold til effekten. Nye studier vil dog med høj sandsynlighed kunne ændre konklusionen, skriver rådet. 

Det er Medicinrådets vurdering, at det vil koste ca. 288.000 kr. mere at behandle én patient med nivolumab end med den behandling, man bruger i dag. Medicinrådet har også vurderet, at regionerne vil skulle bruge 9,2 mio. kr. mere i det femte år efter en evt. anbefaling. 

Det er det år, hvor udgifterne til behandlingen formodes at være stabiliseret. Beløbene er baseret på de officielle listepriser for lægemidlerne. 

Rådets beslutning er dog truffet på baggrund af de fortrolige priser på lægemidlerne, som Amgros har forhandlet med lægemiddelfirmaerne.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift