Adjuverende immunterapi godkendt mod kræft i spiserør og mavemund

Fremover kan Opdivo (nivolumab) bruges som adjuverende behandling til danske patienter med kræft i spiserør eller mavemund.

Medicinrådet har nemlig besluttet at anbefale adjuverende Opdivo til patienter, der har modtaget neoadjuvant kemoradioterapi efterfulgt af kirurgi uden at opnå komplet patologisk remission.

Baggrunden for anbefalingen er, at Medicinrådet vurderer, at Opdivo som adjuverende behandling "udskyder og formentligt mindsker risikoen for sygdomstilbagefald sammenlignet med nuværende praksis" (behandlingsfri observation). Derfor forventer Medicinrådet, at Opdivo forbedrer patienternes overlevelse, selvom det endnu ikke er underbygget af tilgængelige data.

Samlet set vurderer Medicinrådet, at omkostningerne til behandlingen er rimelige set i forhold til den forventede effekt. Medicinrådet skriver desuden i sin anbefaling, at Opdivo bør gives i vægtbaseret dosering i op til 12 måneder.

Medicinrådets vurdering af Opidvo som adjuverende behandling mod kræft i spiserør eller mavemund er baseret på CheckMate 577-studiet, hvor i alt 794 patienter med kræft i spiserør eller mavemund var inkluderet efter forudgående kurativt intenderet kemoradioterapi. Kun patienter, der ikke opnåede komplet patologisk remission, blev inkluderet. Heraf blev 532 patienter tildelt behandlingsarmen med Opdivo, og 262 blev tildelt placebo.

270 patienter årligt

Data for den samlede overlevelse er endnu ikke tilgængelig og indgår derfor ikke i Medicinrådets vurdering, men ved en opfølgning på mediant 24,4 måneder var den mediane sygdomsfri overlevelse for Opdivo-armen 22,4 måneder mod 11,0 måneder for placebo. Den fjernmetastasefri overlevelse, som blev opgjort med en median opfølgningstid på 24,4 måneder, var 10,7 måneder længere for patienter behandlet med Opdivo sammenlignet med placebo (HR: 0,74).

I Danmark henvises cirka 270 patienter årligt med kræft i spiserør eller mavemund til behandling med kurativt sigte. En succesfuld behandling betragtes som kurativ, men med risiko for tilbagefald og en femårsoverlevelse på 45-47 procent. Det forventes, at cirka 100 patienter årligt er kandidater til Opdivo som adjuverende behandling for at mindske risikoen for tilbagefald.