Opdivo og kemoterapi anbefalet i førstelinje mod PD-L1-positiv spiserørskræft

Medicinrådet anbefaler Opdivo (nivolumab) i kombination med kemoterapi som førstelinjebehandling til patienter med kræfttypen planocellulært karcinom i spiserøret og PD-L1-ekspression TPS ≥ 1 procent.

Kombinationen ligestilles hermed med pembrolizumab og kemoterapi, der lige nu er standard førstelinjebehandling mod spiserørskræft i Danmark.

Medicinrådet vurderer, at effekten og bivirkningsbyrden af nivolumab i kombination med kemoterapi er sammenlignelig med pembrolizumab i kombination med kemoterapi, som er nuværende behandling til størstedelen af patienterne, skriver rådet.

Medicinrådet anbefaler derudover regionerne at benytte det lægemiddel, der samlet set er forbundet med de laveste omkostninger. 

Medicinrådets vurdering er baseret på en indirekte sammenligning mellem fase III-studierne CheckMate 648 og KEYNOTE 590, som især udgør datagrundlaget for nivolumab + kemoterapi og pembrolizumab + kemoterapi til planocellulært karcinom i spiserøret.