Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Forsøg med nyrepatienter afbrudt efter succes med Opdivo-kombination

ESMO2017: Et forsøg på at sammenligne en kombination af Opdivo og Yervoy med sunitinib er blevet afbrudt på baggrund af de foreløbige resultater.

Det skete efter at et udvalg konstaterede, at kombinationsbehandlingen havde nået et primært endepunkt i form af en markant samlet overlevelse før tid.

I forsøget sammenlignede man effekten hos patienter med tidligere ubehandlet avanceret eller metastatisk nyrecellekarcinom (RCC), men på baggrund af en planlagt foreløbig analyse anbefalede en uafhængig dataovervågningsudvalg (DMC), at forsøget stoppes tidligt.

Kombinationen af Opdivo og Yervoy mødte også et sekundært endepunkt for forbedret OS versus sunitinib hos alle randomiserede patienter.

"Denne samlede overlevelse i CheckMate -214 studiet fremhæver potentialet ved kombinationen Opdivo og Yervoy som en ny første linje behandling af patienter med avanceret nyrecellekarcinom," siger dr. Vicki Goodman fra BMS.

Resultaterne af den foreløbige analyse blev søndag præsenteret på ESMO 2017 i Madrid. hvor forskerne bl.a. fortalte, at ​​Opdivo plus Yervoy medførte en responsrate på 41,6 procent mod 26,5 procent for sunitinib. Dertil kom, at den mediane progressionsfri overlevelse for kombinationsgruppen var 11,6 måneder mod 8,4 måneder for sunitinibgruppen.

Tags: ESMO2017

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift