Trodelvy forbedrer PFS hos patienter med metastatisk HR+/HER2- brystkræft

Sammenlignet med kemoterapi forbedrer det Trop2-rettede antistofkonjugat Trodelvy (sacituzumab govitecan-hziy) den progressionsfrie overlevelse (PFS) for stærkt forbehandlede patienter med metastatisk HR+/HER2- brystkræft. Det viser fase III-studiet TROPiCS-02, som dermed opfylder sit primære endepunkt.