Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser


Mindre smertefuld brystkræftscreening kan være lige så effektiv

Den smerte, som brystkræftscreening kan indebære, er i mange tilfælde unødig. Det mener forskere fra Lund Universitet, som har vist, at meget pres på brystet under mammografiscreening ikke automatisk fører til et bedre diagnosegrundlag.

Tidligere undersøgelser har vist, at den smerte, der opstår, når brystet er komprimeret mellem kompressionspladerne i forbindelse med undersøgelsen for brystkræft, er en af de vigtigste grunde til, at nogle kvinder afstår fra at deltage i brystkræftscreening.

Den svenske forskning viser, at det er langt fra sikkert, at den hårde komprimering af brystet forbedrer lægens diagnostiske muligheder. I afhandlingen er foretaget omhyggelige målinger af, hvordan trykket er fordelt i brystet under mammografiscreening. Ved halvdelen af de undersøgte kvinder har reduktion af trykkraften ringe indflydelse på, hvordan trykket fordeles over den centrale del af brystet, hvilket er det vigtigste i kræftdiagnostikken, konkluderer de svenske forskere.

Forskningen viser også, at fleksible kompressionsplader, som tilpasser sig hældningen af brystet, omfordeler trykket på en gavnlig måde, så presset mod det kraftigste væv på brystvæggen aftager, og presset på midten af brystet øges. Ifølge forskerne i studiet kan de fleksible plader give bedre billedkvalitet uden at trykke mere.

 

Den kollektive viden om tryk, smerte og kvalitet i forbindelse med screening mammografi har hidtil kun i mindre omfang interesse i forskningen, og i endnu mindre grad producenterne af det udstyr, der anvendes i klinikkerne verden over. Derfor har det udstyr, der anvendes til at komprimere brystet, ikke ændret sig meget de sidste 50 år.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift