Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser


Abemaciclib forlænger overlevelse uden forværring for brystkræftpatienter

ESMO2017: Kvinder med HR+/HER2 negativ brystkræft overlever længere uden forværring af sygdommen, hvis endokrin behandling kombineres med abemaciclib.

Det viser resultaterne af MONARCH 3-forsøget, der blev præsenteret ved ESMO 2017-kongressen i Madrid, hvor forskerne konstaterede, at den progressionsfrie overlevelse blev forøget med 46 procent, når abemaciclib blev føjet til endokrin behandling (anastrozol eller letrozol).

Abemaciclib er en såkaldt cyclinafhængige kinase (CDK) 4/6 inhibitor udviklet af Eli Lilly og som stadig er på forsøgsstadiet.

Selv om de fleste kvinder havde stor fordel af at ​​abemaciclib blev tilføjet den indledende behandling, havde omkring en tredjedel af kvinderne ikke gavn af midlet i den indledende behandling.

MONARCH 3 er et fase III randomiseret, dobbeltblindet forsøg med abemaciclib versus placebo, tilføjet ​​endokrin behandling med en ikke-steroidal aromatasehæmmer som indledende behandling hos postmenopausale kvinder med hormonreceptorpositiv HER2 negativ avanceret brystkræft.

I undersøgelsen indgik 493 patienter fra 22 lande, som aldrig var blevet behandlet for metastatisk sygdom. Det primære endepunkt var progressionsfri overlevelse.

Det var resultaterne af en interimanalyse efter 18 måneder, der søndag blev præsenteret på ESMO 2017, og udover forlængelsen af den progressionsfri overlevelse hos patienter med målbar sygdom, viste en objektiv responsrate (ORR) 59 procent, mens placebogruppens ORR kun var 44 procent.

Risikoen for diarré og neutropeni var hhv. 81,3 procent og 41,3 procent med abemaciclib og hhv. 29,8 procent og 1,9 procent med placebo.

"Dette er det tredje studie, der viser, at kombinationen med en CDK 4/6-hæmmer er bedre end endokrin behandling alene," siger hovedforfatter dr. Angelo Di Leo, der er medicinsk onkolog ved den kræftmedicinske afdeling på Hospitalet i Prato, Toscano, Italien.

"Abemaciclib reducerede risikoen for sygdomsprogression med 46 procent."

Dataene viser også, at vi muligvis bedre kan skelne fordelene blandt patientgrupper. Hos patienter med mere udfordrende sygdomsegenskaber - som levermetastaser - havde patienterne stor fordel af tilsætningen af ​​abemaciclib. I undergrupperne med kun knoglemetastaser eller med en indolent sygdom, der medførte tilbagefald år efter at mand havde stoppet adjuvant endokrin behandling, havde patienterne imidlertid en fremragende prognose alene med endokrin behandling.

"Det er velkendt, at disse patienter har en bedre prognose end dem med lever- eller lungemetastaser, eller som har tilbagefald tidligt i løbet af adjuvant endokrine terapi," siger Di Leo.

"For første gang har vi indsigt, der tyder på, at patienter med visse kliniske egenskaber kan have en anden fordel end behandling med en CDK 4/6-hæmmer, herunder muligheden for, at nogle patienter med en god prognose alene kan starte med endokrin behandling. Hos sådanne patienter kan CDK 4/6-hæmmere potentielt reserveres til næste behandlingslinje for metastatisk sygdom. Denne ide bør yderligere undersøges ud fra vores data," siger han.

"I vores undersøgelse havde næsten en tredjedel af patienterne kun knoglemetastaser eller fik en tumorrelaps flere år efter at have stoppet adjuvant endokrin behandling," fortsætter Di Leo.

"Det er en klinisk relevant andel af patienterne, for hvem vi skal overveje, at forsinke brugen af ​​en CDK 4/6-hæmmer. Dette kan være en mere optimal behandlingsstrategi for nogle patienter, da de dermed kan undgå toksiciteten af ​​CDK 4/- hæmmere i førstelinjebehandling og den kan spare omkostningerne."

På baggrund af resultaterne udtalte Dr. Giuseppe Curigliano, direktør, Division of New Drug Development, European Institute of Oncology (IEO), University of Milan i Italien:

"Abemaciclib er den tredje CDK 4/6-hæmmer, der skal testes mod avanceret brystkræft, og MONARCH 3-undersøgelsen bekræfter betydningen for denne nye klasse af midler i kombination med endokrin behandling af metastatisk brystkræft."

"Mange patienter med metastatisk sygdom modtager stadig kemoterapi på trods af retningslinjer og data fra kliniske forsøg," tilføjer han.

"Denne undersøgelse bekræfter, at vi bør undgå kemoterapi mod hormonreceptorpositiv HER2-negativ metastatisk brystkræft, hvis en visceral krise ikke er til stede.

Det store spørgsmål, der stadig skal besvares, er, hvad den optimale behandlingssekvens i en periode med CDK 4/6-hæmmere er. Skal vi bruge disse midler i førstegangsbehandlingen eller er der plads til at begynde med endokrin behandling alene og så tilføje CDK 4/6-hæmmere ved progression? En akademisk test bør udformes for at bessvare dette spørgsmål," mener Curigliano.

Tags: ESMO2017

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift