Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Kemoterapi kan undgås efter operation ved tidlig brystkræft

ASCO: Et fase III klinisk studie præsenteret på dette års ASCO vil ifølge forskerne bag med omgående effekt kunne ændre ved behandlingen af brystkræft i de tidlige stadier.

Fremover vil en diagnostisk test være afgørende for lægernes behandlingsvalg. Et fase-III studie (Abstract LBA1) viser nemlig, at de fleste kvinder med hormon-receptor-positiv, HER2-negativ, lymfeknude-negativ brystkræft på et tidligt stadie og med en ’middel-score’ på en ’21-tumor gen-ekspressiv test’ (Oncotype DX Breast Recurrence Score) ikke behøver at gennemgå kemoterapi efter operation. Studiet fandt ingen øget sygdomsfri overlevelse ved at tilføje kemoterapi til hormonterapien hos den gruppe patienter.

”Det betyder, at tusindvis af kvinder fremover vil kunne undgå behandling med kemoterapi med de mange bivirkninger, som behandlingen medfører – og det uden at gå på kompromis med de langsigtede resultater,” udtaler ASCO-ekspert Harold Burstein, MD, PhD, FASCO.

Halvdelen af alle brystkræft-tilfælde er hormon-receptor-positive, HER2-negative og lymfeknude-negative. Og studiet viser, således at kemoterapi kan undgås i omkring 70 procent af alle tilfælde af brystkræft – og at behandling med kemoterapi kan begrænses til de 30 procent, som ser ud til at ville få gavn af behandlingen.

Baseret på data fra adskillige tidligere udførte studier, er Oncotype DX Breast Recurrence Score velegnet som prognostisk værktøj til at forudsige sandsynligheden for, om brystkræften vender tilbage inden for ti år – og også til at forudsige, hvilke patienter, som sandsynligvis vil have størst gavn af behandling med kemoterapi. Testen bliver udført på baggrund af en biopsi fra tumor. Kvinder med en lav score (0-10) vil typisk udelukkende modtage hormonterapi – og de, som har en høj score (26-100) vil modtage hormoneterapi og kemoterapi.

Resultaterne af studiet vil få en øjeblikkelig og afgørende betydning for klinisk praksis: Tusindvis af kvinder vil nemlig fremover blive skånet for at gennemgå behandling med kemoterapi. Studiet er et det største brystkræft-studier nogensinde – og også det første præcisionsmedicinske kliniske forsøg, som er blevet udført.

Over 10.000 deltagere

The Trial Assigning IndividuaLized Options for TReatment (TAILORx) (ClinicalTrials.gov Identifier: NCT00310180) omfattede 10.273 kvinder med hormonreceptor positiv, HER2-negativ, lymfeknude negativ brystkræft – hvilket er den mest udbredte form for brystkræft. Ud af dem havde 6.711 en middel ’Recurrence score’ på 11-25 og blev tilfældigt udvalgt til at modtage enten hormonterapi alene eller hormonterapi og kemoterapi. Det primære endepunkt var sygdomsfri overlevelse.

Ved en opfølgning efter syv et halvt år mødte studiet sit primære predefinerede endepunkt. Indikationen var, at hormonterapi alene ikke var mindre effektivt end kemoterapi plus hormonterapi hos kvinder med en ’Recurrence Score’ på 11-25. Ni år efter var resultaterne identiske i begge arme af studiet i forhold til sygdomsfri overlevelse (83.3 % versus 84.3 %), ’distant recurrence’ (94.5% vs. 95.0%), og overall survival/OS (93.9 % vs. 93.8 %), hvilket indikerede, at der ikke var nogen fordel ved at tilføje kemoterapi til hormonterapi. Man fandt dog, at kvinder, som var 50 år eller yngre og som havde en ’Recurrence Score’ på 16-25, ville have nogen gavn af kemoterapi.

Ifølge forskerne bag studiet er det derfor anbefalelsesværdigt, at følgende grupper af kvinder med brystkræft bliver skånet for kemoterapi fremover:

  • Alle kvinder, som er ældre end 50 med hormonreceptor positiv brystkræft, hvis brystkræft er HER2-negativ og lymfeknude negativ og som har en ’Recurrence Score’ fra 0 til 25 (Omkring 85 % af alle kvinder med brystkræft befinder sig i denne gruppe.)
  • Alle kvinder som er 50 år eller yngre med hormonreceptor positiv, HER2-negativ, lymfeknudenegativ brystkræft og en ‘Recurrence Score’ på 0 til 15 (omkring 40 % af alle kvinder med brystkræft befinder sig i denne gruppe.)

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift