Cabometyx som leverkræftbehandling afvist af Medicinrådet

Medicinrådet anbefaler ikke Cabometyx (cabozantinib) som mulig standardbehandling til tre grupper af patienter med leverkræft. Beslutningen blev truffet på et møde i Medicinrådet 13. marts.

I Medicinrådets vurdering lyder det, at de patienter, som Cabometyx ikke anbefales til, er voksne patienter med hepatocellulært karcinom og leverfunktion svarende til Child-Pugh A, i performance status 0-1 i følgende tre populationer:

1. patienter, som har tålt Nexavar (sorafenib), og hvis sygdom er progredieret under behandling med Nexavar.

2. patienter, som tidligere er behandlet med, men ikke har tålt Nexavar.

3. patienter, hvis sygdom tidligere er progredieret på to tidligere behandlinger, hvoraf en er Nexavar.

For population 1 og 3 har Medicinrådet vurderet, at Cabometyx har negativ klinisk merværdi sammenlignet med henholdsvis Stivarga (regorafenib) og placebo. Medicinrådet kan derfor ikke anbefale Cabometyx som mulig standardbehandling uanset pris.

For population 2 vurderer Medicinrådet, at der ikke er et rimeligt forhold mellem lægemidlets kliniske merværdi (ikke-dokumenterbar) og omkostningerne ved behandling med Cabometyx sammenlignet med placebo.

Avanceret hepatocellulært karcinom forekommer hos cirka 40 patienter om året, som typisk har en kort restlevetid. Patienterne behandles med livsforlængende hensigt. Nexavar benyttes som standardbehandling i første linje. Ved progression på Nexavar kan patienterne behandles med Stivarga i anden linje.

Cabometyx (cabozantinib) er indiceret til systemisk behandling i anden eller senere linjer af patienter med avanceret hepatocellulært karcinom, som tidligere er behandlet med Nexavar (sorafenib). Cabometyx tages som en 60 mg tablet én gang dagligt.