Tecentriq-kombi et lovende førstevalg for inoperabel leverkræft

ESMO: Tecentriq (atezolizumab) virker bedre i kombination med Avastin (bevacizumab) end alene mod inoperabel leverkræft (HCC).

Det viser resultater af et fase 1b-studie GO30140, hvor forskerne i to datasæt har testet kombinationen af atezolizumab og bevacizumab mod hepatocellulært karcinom.

Resultaterne blev fredag præsenteret (Abstract LBA39) på ESMO 2019 i Barcelona efter at forskerne hhv. har evalueret (arm F) atezolizumab som monoterapi vs kombinationen af ​​atezolizumab + bevacizumab samt opdaterede resultater for et enkeltarms-studie (arm A) med atezolizumab + bevacizumab.

Patienter med inoperabel HCC har få behandlingsmuligheder. Checkpoint-hæmmere og kombinationsmetoder med anti-VEGF'er synes at være potentielle nye behandlingsmuligheder.

Arm F og A i fase1b-studiet indskrev systemiske behandlings-naive patienter med inoperabel HCC.

Gruppe F-patienter blev randomiseret 1:1 til atezolizumab + bevacizumab eller atezolizumab-monoterapi, hvor de modtog 1200 mg atezolizumab intravenøst q3w, 15 mg / kg bevacizumab intravenøst q3w indtil uacceptabel toksicitet eller tab af klinisk fordel.

Arm A-patienter fik alle atezolizumab + bevacizumab.

Det primære slutpunkt var progressionsfri overlevelse (PFS) for arm F og objektiv responsrate (ORR) i Arm A ved en uafhængig gennemgangsfacilitet (IRF) - baseret på RECIST 1.1 og sikkerhed (både arm F og A).

I arm F blev 60 patienter randomiseret til atezolizumab + bevacizumab (gruppe F1) og 59 patienter alene til atezolizumab (gruppe F2).

Arm F viste en 45 procent statistisk signifikant forbedring af median PFS for atezolizumab + bevacizumab sammenlignet med atezolizumab alene (5,6 vs 3,4 måneder HR 0,55, 80 procent Cl, 0,40 - 0,74, P = 0,0108).

Bivirkninger forekom hos 41 (68 procent) F1-patienter og 24 (41 procent) F2-patienter. Grade 3-4 bivirkninger forekom hos 12 (20 procent) F1-patienter og 3 (5 procent) F2-patienter.

Der var ingen grad 5 bivirkninger i arm F.

For de 104 patienter i arm A var det primære slutpunkt ORR 36 procent (37 patienter) med 76 procent igangværende. Bivirkninger af enhver slags forekom hos 91 (88 procent) patienter. Grad 3-4 bivirkninger forekom hos 41 (39 procenter) patienter. Her havde tre (tre procent) patienter grade 5 bivirkninger.

Resultaterne for kombinationen af de to midler tyder sammen med en acceptabel sikkerhedsprofil på, at atezolizumab + bevacizumab er en lovende førstelinje behandlings-mulighed for inoperabel HCC, konkluderer forskerne.