"HCC er ikke den samme sygdom i Asien og i Danmark, så det er nødvendigt først at forsøge at reproducere data i en europæisk patientpopulation," siger Morten Ladekarl.

Intra-arteriel kemo: Kinesisk studie stiller spørgsmål ved dansk praksis

ESMO: Resultater fra et kinesisk fase III-studie viser, at patienter med ikke-operabelt hepatocellulært karcinom (HCC) lever længere, hvis de får HAIC-behandling med FOLFOX i stedet for standardbehandling med kemoembolisering (TACE). Det stiller spørgsmål ved dansk praksis.

I Danmark har HAIC tidligere været brugt eksperimentelt til behandling af levermetastaser og galdevejskræft, men ikke til HCC-patienter, oplyser Morten Ladekarl, overlæge og klinisk professor i onkologi ved Aalborg Universitetshospital. Onkologerne gik bort fra at bruge behandlingen, da der ikke er demonstreret effekt på overlevelsen sammenlignet med systemisk behandling eller med andre leverspecifikke behandlinger. De kinesiske data sætter imidlertid behandlingens potentiale i et nyt lys, da studiet viser en OS-gevinst til fordel for HAIC ved HCC.

"Det er et interessant studie. Det er endnu ikke kommenteret på ESMO, men vi bør se godt på det. HCC er ikke den samme sygdom i Asien og i Danmark, så det er nødvendigt først at forsøge at reproducere data i en europæisk patientpopulation," siger Morten Ladekarl. 

Konfirmation af positive fase II-data

I det randomiserede, multicenter, open-label studie blev 315 patienter med primær ikke-operabel HCC med en tumordiameter på ≥7 cm uden makrovaskulær invasion eller ekstrahepatiske metastaser randomiseret 1:1 til HAIC (oxaliplatin 130 mg/m2, leucovorin 400 mg/m2, fluororacil bolus 400 mg/mpå første behandlingsdag, samt fluororacil-infusion 2400 mg/m2 i 24 timer hver tredje uge) eller standardbehandling med TACE (epirubicin 50 mg, lobaplatin 50 mg og lipiodol og polyvinyl alkoholpartikler). Studiets primære endepunkt var OS, og de sekundære endepunkter var objektiv responsrate (ORR), progressionsfri overlevelse (PFS) og sikkerhed.

Fase III-studiet blev sat op, da et forudgående fase II-studiet havde vist, at patienter med ikke-operabel HCC havde højere behandlingsrespons på HAIC med FOLFOX, end de havde på TACE.

HAIC forlænger median overlevelsen

Ved data cut-off var den mediane OS 23,1 måneder (95% CI, 18,23-27,97) i HAIC-armen vs. 16,07 måneder (95% CI, 14,26-17,88) i TACE-armen (HR=0,58 (95% CI 0,45-0,75; P <0,001). Sammenlignet med TACE-armen havde patienterne i HAIC-armen en højere ORR (45,9 procent vs. 17,9 procent), en længere PFS (9,63 vs. 5,40 måneder, og flere patienter i HAIC-armen var operable efter behandling (23,8 procent vs. 11,5 procent).

"Min erfaring med behandling med HAIC er, at det tekniske setup er yderst komplekst og effekten af denne type behandlinger er formentlig meget operatør-afhængig. Det er værd at have in mente," siger Morten Ladekarl.

Forekomsten af alvorlige bivirkninger var højere i TACE-armen end i HAIC-armen. I TACE-armen oplevede 30 procent af patienterne grad 3-4 behandlingsrelaterede bivirkninger, mens det galt 19 procent i HAIC-armen.