NICE anbefaler selektiv intern strålebehandling til avanceret leverkræft

Det britiske prioriteringsinstitut NICE anbefaler selektiv intern strålebehandling (SIRT) som behandlingsmulighed til patienter med avanceret leverkræft i ny behandlingsvejledning. 

I det endelige udkast til behandlingsvejledningen anbefaler NICE brug af SIR-kugler og TheraSphere til behandling af patienter med avanceret leverkræft, der ikke kan fjernes kirurgisk, og hvor transarteriel behandling ikke er anbefalet. I anbefalingen gøres det klart, atSIR-kugler og TheraSphere alene skal overvejes til patienter med Child-Pugh-niveau A-leverinsufficiens.  

På trods af begrænsede kliniske forsøgsdata for SIRT'er sammenlignet med andre behandlingsmuligheder, konkluderer NICE's bedømmelsesudvalg, at SIRT kan have færre og mere håndterbare bivirkninger sammenlignet med systemisk behandling med sorafenib. 

SIR-kugler og TheraSphere er lidt mindre klinisk effektive end sorafenib, men prisen er lavere. Omkostningsbesparelserne betyder, at disse to behandlinger kan anbefales som omkostningseffektive behandlingsmuligheder til patienter med Child-Pugh-niveau A-leverinsufficiens, hvor konventionelle transarterielle behandlinger ikke er en mulighed.  

”I modsætning til den nuværende systemiske behandling til avanceret leverkræft, der gives over en lang periode og kan have vedvarende bivirkninger, er SIRT en lokalt målrettet engangsbehandling,” udtaler Meindert Boysen ifølge NICE, hvor han er viceadministrerende direktør og direktør for Center for Vurdering af sundhedsteknologi.   

”Dette udkast til vejledning vil give mennesker med avanceret leverkræft mulighed for at drage fordel af en effektiv behandling, som sandsynligvis vil have færre og mindre alvorlige bivirkninger end standard systemisk terapi, hvilket er vigtigt for patienternes livskvalitet” tilføjede han.