Ny standardbehandling mod leverkræft: Tecentriq i kombination med Avastin

Medicinrådet anbefaler Tecentriq (atezolizumab) i kombination med Avastin (bevacizumab) som mulig standardbehandling i første linje mod hepatocellulært karcinom.

Behandlingen medfører, at patienterne lever længere, uden at de får flere eller værre bivirkninger, eller at deres livskvalitet forringes, skriver rådet i deres anbefaling

”[…] atezolizumab i kombination med bevacizumab [er] samlet set […] bedre for patienterne end de lægemidler, man bruger i dag. Medicinrådet har lagt vægt på, at målet med behandling med atezolizumab i kombination med bevacizumab er at forlænge patienternes levetid, at mindske bivirkningerne ved behandling, og at livskvaliteten ikke forringes,” skriver Medicinrådet.

Fagudvalgets vurdering af behandlingen viste, at atezolizumab i kombination med bevacizumab medfører en gevinst i overlevelse på omkring fem måneder i forhold til nuværende standardbehandling – uden at have en dårligere bivirkningsprofil og uden at medføre forringelse i livskvalitet. 

Samtidig vurderer Medicinrådet, at sundhedsvæsenets omkostninger til atezolizumab i kombination med  bevacizumab vil være rimelige i forhold til effekten af kombinationsbehandlingen.

De forhandlede priser er ikke officielle, men ud fra listepriserne har Medicinrådet vurderet, at ”det vil koste ca. 791.000 kr. mere at behandle én patient med atezolizumab i kombination med bevacizumab end at behandle med nuværende standardbehandling.”

Medicinrådet slutter med at pointere, at der er en moderat sandsynlighed for, at nye studier kan ændre konklusionen:

”Kvaliteten af de data, der er for sammenligningen af atezolizumab i kombination med bevacizumab med nuværende standardbehandling, er lav, hvilket betyder, at nye studier med moderat sandsynlighed kan ændre konklusionen.”