Immunterapi plus CTLA4-antistof viser lovende takter i leverkræft

Førstelinjebehandling med PD-L1-hæmmeren Imfinzi (durvalumab) plus CTLA4-antistoffet tremelimumab (Ticilimumab) ser ud til at være et bedre valg for mennesker med ikke-operabel leverkræft (HCC) end Nexavar (sorafenib).

Det konkluderer fase III-studiet HIMALAYA.

I studiet blev Imfinzi-monoterapi og STRIDE-regimet (en enkelt høj dosis tremelimumab 300 mg plus Imfinzi 1500 mg efterfulgt af Imfinzi hver fjerde uge) sammenlignet med Nexavar-behandling hos i alt 1.324 patienter med ikke-operabel, fremskreden HCC, som ikke var blevet behandlet med tidligere systemisk terapi og ikke var berettiget til lokaliseret behandling. Forsøget blev gennemført i 190 centre i 16 lande.

Det primære endepunkt var samlet overlevelse (OS) for STRIDE versus Nexavar, mens de vigtigste sekundære endepunkter inkluderede OS for Imfinzi versus Nexavar, objektiv responsrate (ORR) og progressionsfri overlevelse (PFS) for STRIDE og for Imfinzi alene.

Resultaterne viste, at OS ved Imfinzi alene var non-inferior (ikke ringere) i forhold til Nexavar med en numerisk tendens til fordel for Imfinzi og en bedre toksicitetsprofil. STRIDE-kombinationen havde også en mere gunstig sikkerhedsprofil, og tilføjelsen af ​​tremelimumab til Imfinzi øgede ikke alvorlig levertoksicitet.

HIMALAYA er det første fase III-forsøg, der tilføjer en enkelt dosis af et anti-CTLA4 antistof til en checkpointhæmmer. Tanken er at booste patientens eget immunsystem mod leverkræften, med det formål at forlænge overlevelsen og minimere bivirkningerne.

Både Imfinzi og tremelimumab fik tildelt orphan drug-betegnelser i USA i 2020 til behandling af HCC, mens sidstnævnte blev tildelt orphan drug-betegnelse i EU samme år.

HCC er den mest almindelige type leverkræft og den tredjehyppigste årsag til kræftdød. Omkring 900.000 mennesker diagnosticeres med leverkræft hvert år, og kun syv procent af patienter med fremskreden sygdom overlever fem år.