Luftforurening øger risikoen for leverkræft

Luftforurening øger risikoen for at udvikle leverkræft. Det fastslår en europæisk forskningsgruppe, som også barsler med resultater vedrørende risikoen for en række andre kræftformer, der ikke tidligere er koblet så stærkt sammen med luftforurening.

De nye forskningsresultater, som er publiceret i International Journal of Cancer, er en del af det store internationale studie ELAPSE (Effects of Low-Level Air Pollution: A Study in Europe), hvori der indgår data fra befolkningsundersøgelser i Danmark, Sverige, Holland, Frankrig og Østrig. Fra dansk side bruges de to befolkningsundersøgelser Kost, Kræft og Helbred samt Sygeplejerskekohorten, som begge indeholder data på tusindvis af danskeres helbred.

Ved hjælp af de forskellige befolkningsundersøgelser har forskningsgruppen identificeret forekomsten af blandt andet leverkæft og relateret det til folks bopæl og hvor meget luftforurening (partikelforurening målt som pm2,5), de har været udsat for på deres hjemmeadresse. Resultaterne viser, at risikoen for at udvikle leverkræft stiger med 12 procent for hver fem mikrogram stigning i pm2,5. Og for hver 10 mikrogram ekstra kvælstofdioxid (NO2) per kubikmeter, der er i luften, stiger risikoen for at udvikle leverkræft med 17 procent, viser studiet.

Bidrag til EU-forhandlinger

Seks mindre studier har tidligere vist en tendens til en sammenhæng, men det nye studie giver ved at koble så mange registre fra så mange lande sammen et klart svar på, at der er en kobling mellem luftforurening og leverkræft, påpeger en af hovedkræfterne bag det nye studie, professor Zorana Jovanovic Andersen fra Institut for Folkesundhedsvidenskab ved Københavns Universitet over for Science News.

Ifølge Zorana Jovanovic Andersen har studiet to vigtige pointer.

  • Der er en tydelig sammenhæng mellem at være udsat for luftforurening på sin hjemmeadresse og risikoen for at udvikle leverkræft, og sammenhængen er allerede eksisterende på niveauer af luftforurening, der er under de nuværende accepterede niveauer (som i EU er max 25 µg/m3).
  • Der er stadig mange huller i vores viden om effekten af luftforurening på en masse sygdomme. Der er etableret en klar kobling mellem luftforurening og lungekræft, luftvejs- og hjerte-kar-sygdomme og nu også andre kræftformer, men der vil med stor sandsynlighed blive fundet flere sammenhænge i fremtiden, f.eks. i forhold til demens.

Det nye studie kommer ifølge Zorana Jovanovic Andersen til at være et vigtigt bidrag til EU's forhandlinger om acceptable niveauer af luftforurening.

I løbet af den kommende tid vil den europæiske forskningsgruppe fremlægge resultater vedrørende en sammenhæng mellem risikoen for blærekræft, brystkræft, tyktarmskræft, og andre kræftformer, som ikke tidligere er koblet så stærkt sammen med luftforurening.